เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 31 นาที
มีทั้งหมด 17 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน

We are expert in Learning Management System and understand very well in Learners' behavior, training solutions, and online trends.

การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง วันละนิด ด้วยแนวคิดไคเซ็น Kaizen

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดในการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น ที่สนุก และสามารถนำไปปฏิบัติได้ง่าย

โดย Course Square
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 1,290 990 บาท
  สมัครเรียน

การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็กทีละน้อย หรือ Continuous Improvement เป็นการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “ไคเซ็น (Kaizen)” ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนการลดต้นทุนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินอีกด้วย  ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้ แนวคิดไคเซ็นยังสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ได้เรียนรู้วิธีการค้นหาความสูญเปล่าในงาน เทคนิคการปรับปรุงงานของตนเองด้วยตนเอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom-Up)

แนะนำคอร์ส
เวลา(นาที)
แนะนำคอร์ส FREE 3:53  
Session 1 : ไคเซ็น คืออะไร
เวลา(นาที)
01: ทำไมต้องปรับปรุงงาน 4:13  
02: แนวคิดไคเซ็น 5:29  
Session 2 : ทำไมต้องไคเซ็น ?
เวลา(นาที)
03: แนวทางในการปรับปรุงงาน 3:50  
04: ไคเซ็น กับ นวัตกรรม / ขอเสนอแนะ / 5ส. 7:14  
05: ไคเซ็น กับการลดต้นทุน 1:42  
06: ผู้มีบทบาทในไคเซ็น 7:05  
Session 3 : ขั้นตอนและกระบวนการทำไคเซ็น
เวลา(นาที)
07: 5 ขั้นตอนในการทำไคเซ็น / ทำความเข้าใจปัญหา / ไคเซ็น 3 ระดับ 5:36  
08: ขั้นตอนที่ 1 มองหาโอกาส กำหนดเรื่องที่ควรจะปรับปรุง 8:35  
09: ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาสาเหตุ และทางแก้ไข / ผังก้างปลา / 5w1H / 5 why 8:32  
10: ขั้นตอนที่ 3 กำหนดผล และเป้าหมายที่ต้องการจากปรับปรุง 0:57  
11: ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการปรับปรุงงาน / หลักการ EECRS / POKA-YOKE / Visual Control 9:44  
12: ขั้นตอนที่ 5 วัดผล แล้วรักษาไว้เป็นมาตรฐานใหม่ 0:43  
Session 4 : การเขียนผลงานไคเซ็น
เวลา(นาที)
13: แบบฟอร์ม และเทคนิคการเขียนผลงาน 3:14  
Session 5 : ตัวอย่างไคเซ็นที่ใครๆก็ทำได้
เวลา(นาที)
14: ตัวอย่างผลงานไคเซ็น Part 1 7:28  
15: ตัวอย่างผลงานไคเซ็น Part 2 9:18  
Session 6 : เคล็ดลับไคเซ็น
เวลา(นาที)
16: เคล็ดลับไคเซ็น 4:08  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ