เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 31 นาที
17 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ผศ.เธียรชัย พันธ์คง
Course Square Selection

การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง วันละนิด ด้วยแนวคิดไคเซ็น Kaizen

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดในการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น ที่สนุก และสามารถนำไปปฏิบัติได้ง่าย

โดย ผศ.เธียรชัย พันธ์คง
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,790 บาท


  สมัครเรียน

การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็กทีละน้อย หรือ Continuous Improvement เป็นการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “ไคเซ็น (Kaizen)” ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนการลดต้นทุนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินอีกด้วย  ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้ แนวคิดไคเซ็นยังสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ได้เรียนรู้วิธีการค้นหาความสูญเปล่าในงาน เทคนิคการปรับปรุงงานของตนเองด้วยตนเอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom-Up)

01: ทำไมต้องปรับปรุงงาน 4.13 นาที  
02: แนวคิดไคเซ็น 5.29 นาที  
03: แนวทางในการปรับปรุงงาน 3.50 นาที  
04: ไคเซ็น กับ นวัตกรรม / ขอเสนอแนะ / 5ส. 7.14 นาที  
05: ไคเซ็น กับการลดต้นทุน 1.42 นาที  
06: ผู้มีบทบาทในไคเซ็น 7.05 นาที  
07: 5 ขั้นตอนในการทำไคเซ็น / ทำความเข้าใจปัญหา / ไคเซ็น 3 ระดับ 5.36 นาที  
08: ขั้นตอนที่ 1 มองหาโอกาส กำหนดเรื่องที่ควรจะปรับปรุง 8.35 นาที  
09: ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาสาเหตุ และทางแก้ไข / ผังก้างปลา / 5w1H / 5 why 8.32 นาที  
10: ขั้นตอนที่ 3 กำหนดผล และเป้าหมายที่ต้องการจากปรับปรุง 0.57 นาที  
11: ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการปรับปรุงงาน / หลักการ EECRS / POKA-YOKE / Visual Control 9.44 นาที  
12: ขั้นตอนที่ 5 วัดผล แล้วรักษาไว้เป็นมาตรฐานใหม่ 0.43 นาที  
13: แบบฟอร์ม และเทคนิคการเขียนผลงาน 3.14 นาที  
14: ตัวอย่างผลงานไคเซ็น Part 1 7.28 นาที  
15: ตัวอย่างผลงานไคเซ็น Part 2 9.18 นาที  
16: เคล็ดลับไคเซ็น 4.08 นาที  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ