เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 38 ชั่วโมง 26 นาที
76 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 210 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
Tutor Siri

วศ.บ.ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ), วศ.ม. ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ) เป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ มากกว่า 25 ปี และอาจารย์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำกว่า 20 โรงเรียน

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ -20%

ตะลุยแนวข้อสอบสามัญ ที่ออกสอบบ่อย ฝึกจนมั่นใจว่าทำได้แน่ ๆ พร้อมทั้งไล่ทำข้อสอบทีละปีให้ดู

โดย พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2000.00 บาท เท่านั้น!

2500.00 บาท
  สมัครเรียน

ตะลุยแนวข้อสอบสามัญ ที่ออกสอบบ่อย ฝึกทำตั้งแต่ง่ายไปยาก น้อง ๆ จะได้ฝึกทำข้อสอบในอดีต "ครบทุกข้อ" สร้างความมั่นใจก่อนสอบจริง

เมื่อน้อง ๆ ฝึกบทที่ออกบ่อยจนชำนาญมากขึ้นแล้ว พี่จะตะลุยข้อสอบรายปี เสมือนจำลองสถานการณ์อยู่ในห้องสอบจริง ทำข้อสอบจริง เก็บรายละเอียดโจทย์ทุกข้อ เทคนิคการแก้โจทย์ ดักทางข้อสอบในอนาคต เตรียมตัวให้พร้อมกับสนามสอบจริง

ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 1 33:56  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 2 35:17  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 3 26:01  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 4 34:58  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 5 23:50  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 6 28:45  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 7 29:11  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 8 28:56  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 9 44:34  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 10 30:50  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 11 30:44  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 1 26:34  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 2 18:19  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 3 28:58  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 4 21:56  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 1 36:30  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 2 37:20  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 3 33:13  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 4 30:33  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 5 31:35  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 6 29:18  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 7 33:53  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 8 22:18  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 9 30:37  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 10 29:03  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 1 29:51  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 2 26:15  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 3 33:48  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 4 31:55  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 5 38:39  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 1 34:04  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 2 30:38  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 3 22:58  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 4 30:21  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 5 30:24  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 6 29:12  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 7 31:39  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 8 31:14  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6 part 1 30:36  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6 part 2 39:51  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6 part 3 29:05  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 1 33:24  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 2 29:30  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 3 27:21  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 4 30:26  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 5 32:51  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 6 35:18  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 1 28:02  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 2 39:02  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 3 29:55  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 4 29:10  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557 part 1 37:43  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557 part 2 42:07  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557 part 3 29:37  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 1 28:24  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 2 32:19  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 3 29:58  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 4 25:36  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 5 23:16  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 1 25:42  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 2 27:19  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 3 29:29  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 4 29:25  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 1 33:44  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 2 32:51  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 3 33:37  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 4 15:22  
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561
เวลา(นาที)
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561 part 1 24:55  
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561 part 2 33:43  
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561 part 3 29:42  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562 part 1 29:09  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562 part 2 29:48  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562 part 3 30:59  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563 part 1 25:48  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563 part 2 30:12  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563 part 3 23:06  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ