เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 0 นาที
2 สไลด์การนำเสนอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
Kubota กิจกรรมเพื่อสังคม
KUBOTA Agri e-Learning

สยามคูโบต้ามุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนเกษตรต่างๆ โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

นักขับมืออาชีพ

โปรแกรมภาคปฏิบัติ ฝึกขับเครื่องจักรกล ซึ่งจะต้องสอบผ่านหลักสูตรนัดขับเบื้องต้นก่อนเท่านั้น ถึงจะสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้

โดย Kubota กิจกรรมเพื่อสังคม
แชร์คอร์สนี้บน Social:
เข้าเรียนฟรี

โปรแกรมนักขับมืออาชีพ (The Professional Program) เป็นโปรแกรมภาคปฏิบัติ ฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าโดยใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง เน้นการปฏิบัติในสภาพพื้นที่การทำงานจริงในทุกๆสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและฝีมือให้กับผู้ใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรับใบขับขี่ตามมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพจากสถานประกอบการ ที่ได้การรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำไปประกอบอาชีพรับจ้างในตลาดแรงงานเกษตรได้ โดยสามารถเข้าอบรมและเข้าเรียนได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าที่ร่วมโครงการจำนวน 20 ร้านค้า (สามารถดูรายชื่อร้านค้าและสถานที่ฝึกอบรมได้จากหลักสูตรนักขับมืออาชีพ) ลงทะเบียนฝึกขับจริง ได้ที่ https://forms.gle/2Wev1RU2MJvp2qc7A

สถานที่จัดฝึกอบรม
เวลา(นาที)
สถานที่จัดฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตร  
ลงทะเบียนจองฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตร
เวลา(นาที)
ลงทะเบียนฝึกอบรม ช่วงวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • นาย ธีรวุฒิธรรม องค์กบิลย์