เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 0 นาที
2 สไลด์การนำเสนอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
Kubota กิจกรรมเพื่อสังคม
KUBOTA Agri e-Learning

สยามคูโบต้ามุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนเกษตรต่างๆ โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

นักขับมืออาชีพ

โปรแกรมภาคปฏิบัติ ฝึกขับเครื่องจักรกล ซึ่งจะต้องสอบผ่านหลักสูตรนัดขับเบื้องต้นก่อนเท่านั้น ถึงจะสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้

โดย Kubota กิจกรรมเพื่อสังคม
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกที่ 3 

จึงขอเลื่อนการจัดอบรมนักขับมืออาชีพ อย่างไม่มีกำหนด 

จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น


สถานที่จัดฝึกอบรม
เวลา(นาที)
สถานที่จัดฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตร  
ลงทะเบียนจองฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตร
เวลา(นาที)
ลงทะเบียนฝึกอบรม  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • นาย ธีรวุฒิธรรม องค์กบิลย์