เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 37 นาที
2 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
Kubota กิจกรรมเพื่อสังคม
KUBOTA Agri e-Learning

สยามคูโบต้ามุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนเกษตรต่างๆ โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

เกษตรมือใหม่

หลักสูตรเกษตรมือใหม่ เป็นหลักสูตรที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรเบื้องต้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการปลูกพืชไว้รับประทานหรือหารายได้เสริม

โดย Kubota กิจกรรมเพื่อสังคม
แชร์คอร์สนี้บน Social:
เข้าเรียนฟรี

เกษตรในปัจจุบันและอนาคต
เวลา(นาที)
เกษตรกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต (ตอนที่ 1) 19:44  
เกษตรกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต (ตอนที่ 2) 17:31  
เกษตรเบื้องต้น  
ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช
เวลา(นาที)
พบกันเร็วๆนี้  
การปลูกผักเบื้องต้น
เวลา(นาที)
การปลูกผักสลัด (พบกันเร็วๆนี้)  
การปลูกแตงโม (พบกันเร็วๆนี้)  
การทำเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ KUBOTA (AGRI) SOLUTIONS
เวลา(นาที)
พบกันเร็วๆนี้  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • -
    นาย ธีรวุฒิธรรม องค์กบิลย์