เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 2 ชั่วโมง 18 นาที
16 วิดีโอ
2 แบบทดสอบ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
Kubota กิจกรรมเพื่อสังคม
KUBOTA Agri e-Learning

สยามคูโบต้ามุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนเกษตรต่างๆ โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

เกษตรมือใหม่

หลักสูตรเกษตรมือใหม่ เป็นหลักสูตรที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรเบื้องต้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการปลูกพืชไว้รับประทานหรือหารายได้เสริม

โดย Kubota กิจกรรมเพื่อสังคม
แชร์คอร์สนี้บน Social:
เข้าเรียนฟรี

เกษตรในปัจจุบันและอนาคต
เวลา(นาที)
เกษตรกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต (ตอนที่ 1) 19:44  
เกษตรกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต (ตอนที่ 2) 17:31  
ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช
เวลา(นาที)
ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช ep.1 14:06  
ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช ep.2 20:46  
เกษตรเบื้องต้น  
การปลูกผักเบื้องต้น
เวลา(นาที)
การปลูกผักสลัด 8:31  
การปลูกแตงโม 15:27  
แบบทดสอบ การปลูกผักสลัด และ การปลูกแตงโม  
การทำเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ KUBOTA (AGRI) SOLUTIONS
เวลา(นาที)
ปัจจัยที่ต้องเรียนรู้ก่อนทำการเกษตร 6:12  
วิธีการดูลักษณะของดิน 5:34  
การเลือกเครื่องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสม 5:12  
การบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 6:24  
การเพิ่มรายได้จากการทำเกษตรกรรมด้วยการเลี้ยงปลา 4:31  
วิธีคำนวนปริมาณการเพาะปลูกข้าวอย่างเหมาะสม 1:45  
KAS หรือ KUBOTA (AGRI) SOLUTIONS 3:32  
การสร้างรายได้เสริมจากแปลงนาข้าว 2:46  
การปลูกพืชในพื้นที่เพียง 100 - 200 ตารางเมตร 3:35  
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (จากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้) 2:59  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สอนดีมากค่ะ
    รดา ทัดพิทักษ์กุล

  • มีประโยชน์อย่างมาก
    ปวีณา บุญกระพือ

  • -
    นาย ธีรวุฒิธรรม องค์กบิลย์