เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 17 ชั่วโมง 33 นาที
32 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
Wisdom Demo
Wisdom Training

เตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

สรุปรวมพร้อมตะลุยโจทย์สอบ ก.พ. ภาค ก ทั้งคณิต ไทย และอังกฤษ

โดย Wisdom Demo
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1500.00 บาท


  สมัครเรียน

คอร์สเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ) 
 
 ส่วนที่ 1 คณิตศาสตร์และการวิเคราะห์
1. อนุกรม 
2. คณิตศาสตร์ทั่วไป 
3. เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ 
4. เงื่อนไขทางภาษา 
5. การวิเคราะห์ 
6. ข้อมูลเชิงสถิติ ตาราง แผนภูมิ กราฟ 
7. ตรรกะวิทยา 
 
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย 
1. การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้อง (เติมคำในช่องว่าง) 
2. การแปลความหมายของคำ 
3. การแปลความหมายของกลุ่มคำ 
4. การแปลความหมายของคำตรงข้าม 
5. การเขียนประโยคให้ถูกต้อง (ข้อบกพร่องทางภาษา) 
6. การเรียงลำดับข้อความ 
7. การอ่านและทำความเข้าใจประโยคหรือข้อความสั้น (สรุปความ – ตีความ) 
8. การทำความเข้าใจบทความยาว 
 
ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ 
1. Shot conversation 
2. Discussion 
3. Grammar 
4. Vocabulary 
5. Question – Responses 
6. Short Talks 
7. Incomplete Sentences 
8. Reading Comprehensive 
9. Conversations 

Introduction
เวลา(นาที)
แนะนำหลักสูตรและการใช้เอกสารก่อนเริ่มเรียน 12:52  
คณิตศาสตร์ และ การวิเคราะห์
เวลา(นาที)
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 1 ข้อ 1 - 13 45:02  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 1 ข้อ 14 - 32 60:00  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 1 ข้อ 33 - 35 14:55  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 1 - 14 53:37  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 15 - 40 52:28  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 41 - 46 28:21  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 47 2:26  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 48 - 57 38:45  
อนุกรม เทคนิคการทำ ข้อ 1 - 15 50:05  
อนุกรม ข้อ 16 - 34 49:30  
อนุกรม ข้อ 35 - 53 53:15  
อนุกรม ข้อ 54 - 62 33:03  
อนุกรม ข้อ 63 - 103 54:04  
เงื่อนไขสัญลักษณ์ เทคนิคการทำ 29:07  
เงื่อนไขสัญลักษณ์ ชุดที่ 1 37:02  
เงื่อนไขสัญลักษณ์ ชุดที่ 2 - 3 30:40  
เงื่อนไขภาษา ชุดที่ 1 - 3 40:44  
ตรรกะวิทยา ข้อ 1 - 30 49:55  
ตรรกะวิทยาประยุกต์ ข้อ 1-15 50:51  
ตาราง แผนภูมิ กราฟ ที่ 1 - 2 55:26  
อุปมา อุปไมย ข้อ 1 - 50 25:36  
การวิเคราะห์ประเภทต่างๆ 14:21  
ภาษาไทย
เวลา(นาที)
การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ 22:35  
การแปลความหมายของคำ 6:48  
การแปลความหมายของกลุ่มคำ 5:19  
การแปลความหมายของคำตรงข้าม 3:03  
การเขียนประโยคให้ถูกต้อง 54:41  
การเรียงลำดับข้อความ 16:58  
การอ่านบทความ (สรุปความ-ตีความ) 27:15  
ภาษาอังกฤษ
เวลา(นาที)
การสนทนา และ คำศัพท์ ข้อ 1 - 25 49:53  
คำศัพท์ โครงสร้างและไวยกรณ์ ข้อ 26 - 40 30:07  
คู่มือติว Online ภาค ก (ก.พ.) คณิคศาสตร์
คู่มือติว Online ภาค ก (ก.พ.) ภาษาไทย
คู่มือติว Online ภาค ก (ก.พ.) ภาษาอังกฤษ
คู่มือติว Online ภาค ก (ก.พ.) ภาษาอังกฤษ 2
คณิตศาสตร์อ่านเพิ่มเติม
ภาษาไทยอ่านเพิ่มเติม
หนังสืออ่านเพิ่มเติมก่อนสอบ คณิต+ไทย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ 2000 คำ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2
รวมข้อสอบ 7 ชุด
เฉลยข้อสอบ 7 ชุด
คู่มือติว Online ภาค ก (ก.พ.) คณิคศาสตร์
คู่มือติว Online ภาค ก (ก.พ.) ภาษาไทย
คู่มือติว Online ภาค ก (ก.พ.) คณิคศาสตร์
คู่มือติว Online ภาค ก (ก.พ.) ภาษาไทย
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ