เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 21 นาที
มีทั้งหมด 11 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
มนต์ชัย หิรัญเบญจทรัพย์
Code Addict

Developer ผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการ Software Development และการสอนพิเศษมากกว่า 10 ปี, ผู้ที่พัฒนาและค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

เรียนรู้ AngularJS Framework

เรียนรู้การพัฒนา JavaScript ด้วย AngularJS Framework

โดย มนต์ชัย หิรัญเบญจทรัพย์
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ฟรี! เมื่อแชร์คอร์สนี้
แชร์คอร์สนี้ผ่าน Facebook และเรียนคอร์สนี้ฟรี

รายละเอียดคอร์ส
AngularJS
เป็น JavaScript Framework ตัวนึงที่มาแรงและเป็นที่นิยมมากปัจจุบัน ทำให้การพัฒนา Web Application มีการแยกส่วนของการพัฒนากับอย่างชัดเจน

 • Server Script
 • Client Script
รวมทั้ง AngularJS เป็นองค์ประกอบหลักของ MEAN Stack
 • MongoDB
 • ExpressJS
 • AngularJS
 • NodeJS
ที่เป็น set ของ Technology ยอดนิยมตัวหนึ่งในการพัฒนา Web Application ในปัจจุบันอีกด้วย

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC, หรือ Labtop ที่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ในในการเตรียมองค์ประกอบเบื้องต้น

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
รู้จักกับ Client Script และการแบ่งการพัฒนาออกเป็นส่วน ๆ (Server Script, Client Script) ปูพื้นฐานสำหรับการใช้งาน MEAN Stack

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่สนใจการพัฒนา Website ด้วย Server Script ต่าง ๆ หากมีพื้นฐานการเขียน HTML, CSS, และ javascript  หรือสามารถอ่าน Code ได้จะช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เรียนรู้ AngularJS Framework
เวลา(นาที)
Introduction to AngularJS 18:51  
Controller 17:44  
Multiple Controller 17:25  
แสดงผลข้อมูลด้วย ngRepeat และการเรียงข้อมูลด้วย fileter : orderBy 19:15  
ค้นหาข้อมูลด้วย filter : filter 12:57  
การสร้าง filter ใหม่ 19:38  
การจัดการข้อมูลขั้นพื้นฐาน (Create, Read, Update, Delete [CRUD]) 23:14  
CRUD ด้วย Ajax โดย NodeJS 25:39  
Services & Factory 20:14  
การทำ Page Routing หัวใจของ SPA 11:27  
การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลด้วย Switch View 14:53  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • Meow Sourjeed

 • เยี่ยมเลยครับ
  สามิตร ไอทีจีเนียส

 • วิดีโอที่ 7 การจัดการข้อมูลขั้นพื้นฐาน (Create, Read, Update, Delete [CRUD])
  แต่ บอกเป็น วิดีโอที่ 6 ค่ะ

  ส่วน วิดีโอที่ 6 เป็น วิดีโอที่ 8

  เริ่มงงอ่ะค่ะ
  นางสาวฟ้าใส น้องบูลสกาย

 • เยี่ยมมากครับ
  sahawat boonsongrit