เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 26 ชั่วโมง 21 นาที
มีทั้งหมด 37 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ENG ME UP English Gym
ENG ME UP E-School

ENG ME UP the English Gym The first accredited "Gym Concept" language institute offering 2 steps of guarantee. ENG ME UP, the brand-new hybrid learning institution conceptualized by the team of well qualified teachers from Chulalongkorn University and other world's top 10 universities, comes up at last with 3 learning approaches under "Gym" concept: Group Exercise, Personal Training, and Personal Coach. The school offers 2 remarkable steps of guarantee which are 1-year unlimited repetition and 50% refund for exam preparation courses namely CU-TEP 80+, TOEIC 700+, IETLS 6.5+ and etc. ENG ME UP and learning system are accredited by leading organizations and educational institutes such as Chevron, Assumption School, Chulalongkorn University and etc.

Hit the Target CUTEP 80 Plus Guaranteed Course Writing Part

พิชิตข้อสอบวัด Structure ทางภาษาอังกฤษ Error Detection ด้วยขั้นตอนการคิด 3 มิติ: Normal Structure, Hidden Structure และ Special Case โดยเทคนิคไม่ต้องแปลโจทย์ แบ่งประโยคเป็นท่อน และโฟกัสตัวเลือกตามลำดับความสำคัญ พร้อมฝึกโจทย์จริง 3 ระดับความยาก

โดย ENG ME UP English Gym
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 4,900 บาท
  สมัครเรียน

Course เตรียมสอบ CU-TEP/TU-GET Writing Part เป็นข้อสอบประเภท Error Identification ซึ่งเป็นรูปแบบที่ยากที่สุดในการวัดทักษะการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ โดยผู้สอบจะต้องพิจารณาถึง 4 ครั้ง ต่อ 1 ข้อ และหากไม่มีขั้นตอนการคิดที่ชัดเจน เป็นการยากที่จะพิชิตข้อสอบประเภทนี้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่กำหนด

โดยคอร์สนี้จะสร้างรูปแบบการคิดอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับความสำคัญของรูปประโยคและการออกข้อสอบ ในส่วน 1) Normal Structure และ 2) Hidden Structure (Usage & Purpose) นอกจากนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกฝนบนแบบฝึกหัดที่ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับข้อสอบ CU-TEP/ TU-GET  3 ระดับความยาก เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงจุดอ่อนและแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น ก่อนเผชิญกับโจทย์รูปแบบที่ยากขึ้นตามลำดับ

แม้คอร์สนี้จะเน้นไปที่การสอบ CU-TEP หรือ TU-GET ซึ่งมีระดับความยากที่ค่อนข้างสูง มีลูกเล่นเฉพาะข้อสอบที่ผู้เตรียมสอบจำเป็นต้องรู้เท่าทันอยู่มาก เพื่อวางกลยุทธ์ในการจัดการกับโจทย์ระดับที่ต่างๆ กัน อย่างไรก็ตาม คอร์สนี้ยังเหมาะกับผู้ต้องการรื้อฟื้นทักษะโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ เพื่อสอบข้อสอบในรูปแบบที่คล้ายกัน เช่น GAT, O-NET, SAT, etc. เนื่องจากสามารถนำขั้นตอนและฐานความคิดหลักไปประยุกต์ได้
 

พิสูจน์ก่อนสมัคร รูปแบบหลักสูตรคุณภาพควบคุมมาตรฐานด้วย SLP กับสถิติความสำเร็จ 86% และความพอใจสูงสุดจากนักเรียนกว่า 5000 คนและองค์กรระดับประเทศ อาทิ กลุ่มบริษัท ปตท, สำนักงาน กลต., มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ, ฯลฯ

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้

ความรู้ Grammar ที่สำคัญ ในการต่อยอดด้วย Algorithm พิชิตโจทย์ CU-TEP โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้จาก Grammar Brain Map Course (https://www.coursesquare.co/course/courseInfo/English-Grammar-Brain-Map)

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้

คอร์สนี้จะสร้างรูปแบบการคิดอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับความสำคัญของรูปประโยคและการออกข้อสอบ ในส่วน 1) Normal Structure และ 2) Hidden Structure (Usage & Purpose) นอกจากนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกฝนบนแบบฝึกหัดที่ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับข้อสอบ CU-TEP/ TU-GET  3 ระดับความยาก เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงจุดอ่อนและแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น ก่อนเผชิญกับโจทย์รูปแบบที่ยากขึ้นตามลำดับ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ แม้คอร์สนี้จะเน้นไปที่การสอบ CU-TEP หรือ TU-GET ซึ่งมีระดับความยากที่ค่อนข้างสูง มีลูกเล่นเฉพาะข้อสอบที่ผู้เตรียมสอบจำเป็นต้องรู้เท่าทันอยู่มาก เพื่อวางกลยุทธ์ในการจัดการกับโจทย์ระดับที่ต่างๆ กัน อย่างไรก็ตาม คอร์สนี้ยังเหมาะกับผู้ต้องการรื้อฟื้นทักษะโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ เพื่อสอบข้อสอบในรูปแบบที่คล้ายกัน เช่น GAT, O-NET, SAT, etc. เนื่องจากสามารถนำขั้นตอนและฐานความคิดหลักไปประยุกต์ได้

ที่เดียว!! ที่สร้างบทเรียนฟรี ให้รับชมจุใจ >> The Complete E-Book for CU-TEP 80+ 32 บทความเตรียมสอบ CU-TEP ที่ดีและละเอียดที่สุด พร้อมกว่า 25 VDO สนับสนุน ความยาวกว่า 5 ชั่วโมง และเอกสารแจกฟรีมากมาย ที่ blog.englishmeup.com/cu-tep

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.englishmeup.com/cutep

Part 0: แนะนำหลักสูตร และตัวอย่างบทเรียนฟรี Grammar Brain Map [Foundation Course]
เวลา(นาที)
Grammar Brain Map: สร้างแผนภาพแกรมม่าภาษาอังกฤษ เข้าใจภาพรวมใน 30 นาที FREE 22:58  
สร้าง 12 Tenses ง่ายๆ ด้วย Tense Equation FREE 10:11  
พิชิต 12 Tenses ใน 30 นาที ด้วย Equation - Level 1 : Structure FREE 20:29  
ใช้ 12 Tenses ให้เป๊ะด้วย 1 ประโยคบน Timeline FREE 20:42  
Subject ตัวหลักเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์: Subject-Verb Agreement FREE 23:07  
อะไรคือ Helping Verb และใช้อย่างไร FREE 13:45  
Participle พระรองที่ไม่มีวันสำคัญ FREE 11:05  
ลงท้ายด้วย -ly เหมาหมดว่าเป็น Adverb ได้จริงหรือ? FREE 17:57  
เข้าใจ If-Clause กล้วยๆ ด้วย 1 เพลง FREE 10:13  
เทคนิคเดาศัพท์ด้วย Prefix & Suffix FREE 21:49  
Part 0: แนะนำหลักสูตร และตัวอย่างบทเรียนฟรี CU-TEP STRATEGIES
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ CU-TEP Writing Part ระดับพื้นฐาน ที่ต้องห้ามผิด (Part 1) FREE 20:50  
ตะลุยโจทย์ CU-TEP Writing Part ระดับพื้นฐาน ที่ต้องห้ามผิด (Part 2) FREE 27:53  
ลูกเล่นข้อสอบ CU-TEP Writing Part (Subject Verb Agreement) FREE 14:53  
ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบ CU-TEP Writing Part : Participle FREE 7:34  
CU-TEP Technique: ลูกเล่นข้อสอบ CU-TEP Writing Part (Adverb) FREE 5:34  
เดา Active & Passive Voice ด้วยบริบทของพระรอง Participle FREE 5:48  
CU-TEP Technique : ลูกเล่นข้อสอบ CU-TEP Writing Part (If-Clause) FREE 11:29  
ขั้นตอนแม่น ไม่พลาดคะแนน CU-TEP ส่วน Error Detection FREE 16:02  
CUTEP Reading Strategies: กลยุทธ์การอ่าน วงกลมแล้วลืมโลก อ่านไม่ถึงครึ่งก็ตอบได้ FREE 32:07  
Listening Strategies: เพิ่มคะแนน Conversation ด้วย Expression of Agreement FREE 10:44  
เพิ่มคะแนน CU-TEP Listening ด้วย Idiom ที่ออกบ่อย FREE 19:45  
Listening Strategies: กลยุทธ์ทำคะแนน Monologue ยาวแล้วไง แค่เข้าใจ Pattern FREE 33:02  
ขั้นตอนแม่น ไม่พลาดคะแนน CU-TEP ส่วน Error Detection FREE 16:02  
Introduction and Analysis for CU-TEP Writing Part [Preview]
เวลา(นาที)
เทคนิคพิชิต CU-TEP ด้วยสุดยอดวิชามาร เพิ่มคะแนน Error Detection -Part I: Introduction FREE 16:39  
เทคนิคเรียน CU-TEP ด้วยสุดยอดวิชามาร เพิ่มคะแนน Error Detection -Part II: Exercise Level A FREE 17:35  
เทคนิคสอน CU-TEP ด้วยสุดยอดวิชามาร เพิ่มคะแนน Error Detection -Part III: Level B&C FREE 24:44  
ถอดรหัสข้อสอบ CU-TEP: เผยความลับเพิ่มคะแนน สอบ CU TEP [Writing Part] FREE 18:06  
Error Detection >>> Hit-the-Target CUTEP [Writing Part]
เวลา(นาที)
Session 1: Error Detection Algorithm and Grammar Revision 175:36  
Session 2: Error Detection - Basic Exercise, Practiced Algorithm, Hidden Structure 118:17  
Expansion Pack 1: Basic Exercise (Level 1) 85 Questions 188:03  
Session 3: Error Detection: Exercise Level 2 (Test 1) 131:16  
Expansion Pack 2: Error Detection: Exercise Level 2 (Test 2-3) 87:46  
Session 4: Error Detection Exercise Level 3 (Test 4-5) 175:10  
Expansion Pack 3: Error Detection Exercise Level 3 (Test 6) 76:31  
Expansion Pack 4: Extra Exercise 1 58:25  
Expansion Pack 4: Extra Exercise 2 54:16  
Expansion Pack 4: Extra Exercise 3 54:23  
แนวทางการเรียน 1: The List of Materials and Overall Target_Hit-theTarget CUTEP.pdf
แนวทางการเรียน 2: Guidebook_Hit-the-Target CUTEP_Per_Session.pdf
แนวทางการเรียน 3: Hit-the-Target CUTEP_Syllabus.pdf
แนวทางการเรียน 4: Learning Process_Hit-the-Target CUTEP 80+ Guaranteed Course [Full Package].jpg
เอกสารประกอบหลักสูตร 1: Main Book_Hit-the-Target CUTEP_Writing.pdf
เอกสารประกอบหลักสูตร 2: Weakness Sheet for Hit-the-Target CUTEP [Writing Part]
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ