เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 3 นาที
8 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Coaching 4.0

-Concept ที่ถูกต้องด้านการโค้ช เพื่อนำไปใช้กับตนเอง และกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 350 บาท เท่านั้น!

500 บาท
  สมัครเรียน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดการโค้ช

1. ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0

2. TAP Model

3. บริหารคนยุคใหม่ด้วยหลักการโค้ช

4. Mindset of Coach

5. เทคนิคการบริหารคนโดยหลักการโค้ช Grow Model

6. Coaching Skill

New Module
เวลา(นาที)
Coaching 4.0 EP 1 8:42  
Coaching 4.0 EP 2 7:08  
Coaching 4.0 EP 3 4:20  
Coaching 4.0 EP 4 5:08  
Coaching 4.0 EP 5 6:31  
Coaching 4.0 EP 6 7:30  
Coaching 4.0 EP 7 21:40  
Coaching 4.0 EP 8 2:12  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ