เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 15 นาที
5 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การเพิ่มคุณค่าองค์กรด้วยระบบ ISO

มาเพิ่มคุณค่าให้องค์กรด้วยระบบมาตรฐาน เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานและเติบโตอย่างยั่งยืน

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 350 บาท เท่านั้น!

500 บาท
  สมัครเรียน

เรียนรู้หลัก 7 ประการในการบริหารคุณภาพ โดยมุ่งเน้นทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก รวมถึงโครงสร้างระบบ ISO Version 2015

New Module
เวลา(นาที)
การเพิ่มคุณค่าองค์กรด้วยระบบ ISO 1 8:51  
การเพิ่มคุณค่าองค์กรด้วยระบบ ISO 2 11:26  
การเพิ่มคุณค่าองค์กรด้วยระบบ ISO 3 9:10  
การเพิ่มคุณค่าองค์กรด้วยระบบ ISO 4 20:22  
การเพิ่มคุณค่าองค์กรด้วยระบบ ISO 5 26:05  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ