เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 2 ชั่วโมง 10 นาที
9 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Industrial Engineering Techniques (IE)

การวิเคราะห์ข้อมูล, ประเมินผล, วางแผนงาน, และควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในเชิงวิศวกรรมการผลิตเพื่อทำให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 525 บาท เท่านั้น!

750 บาท
  สมัครเรียน

กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิต เทคนิคการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) IE เทคนิคเพื่อการเพิ่มผลผลิต การค้นหาจุดปรับปรุง/ปัญหา (ระบุปรากฏการณ์) : 3G , 4W+1H และ Workshop พร้อม Case Study

New Module
เวลา(นาที)
Industrial Engineering Techniques 1 6:03  
Industrial Engineering Techniques 2 12:39  
Industrial Engineering Techniques 3 15:14  
Industrial Engineering Techniques 4 11:54  
Industrial Engineering Techniques 5 19:58  
Industrial Engineering Techniques 6 12:22  
Industrial Engineering Techniques 7 13:03  
Industrial Engineering Techniques 8 26:58  
Industrial Engineering Techniques 9 12:27  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ