เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 54 นาที
10 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้แนวคิด กลยุทธ์ และเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเป็นนักจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 350 บาท เท่านั้น!

500 บาท
  สมัครเรียน

เรียนรู้ ความสำคัญของ Supplier Management

บทบาทหน้าที่ของ Supplier

รูปแบบในการจัดกลุ่ม Supplier ที่มีประสิทธิภาพ

การคัดเลือกและการประเมินผล Supplier รายใหม่

เทคนิคในการไป Visit Supplier

ความสำคัญของการจัดทำ Approved supplier list

การวัดประสิทธิภาพการทำงานของ Supplier

รวมถึงการบริหารกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง และเทคนิคอื่นๆอีกมากมาย

New Module
เวลา(นาที)
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 1 20:57  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 2 18:54  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 3 9:00  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 4 9:42  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 5 6:18  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 6 7:21  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 7 9:08  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 8 9:36  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 9 10:56  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 10 12:09  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ