เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 18 นาที
10 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Succession Planning Management

การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง ที่ช่วยลดปัญหาการขาดพนักงานใหม่ในตำแหน่งสำคัญ

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 350 บาท เท่านั้น!

500 บาท
  สมัครเรียน

1. ความหมายของ Successor และ Succession Planning

2. ความจำเป็นของแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning)

3. แนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการสืบทอดตำแหน่งงาน

4. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

(Key Success of Succession Plan)

5. ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan

6. การกำหนดตำแหน่งงานหลัก (Identification of Critical Position)

7. การกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับสืบทอดตำแหน่ง (Pool of Potential Candidate)

8. การกำหนด Competency ที่คาดหวังของตำแหน่งงานหลัก

9. แนวทางดำเนินการสรรหา คัดเลือก และประเมิน Pool of Candidate

10. การจัดทำแผนเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของตำแหน่งงานหลัก

11. การประเมินผล Successor (Successor Appraisal)

New Module
เวลา(นาที)
Succession Planning Management 1 8:54  
Succession Planning Management 2 8:29  
Succession Planning Management 3 10:18  
Succession Planning Management 4 7:40  
Succession Planning Management 5 10:15  
Succession Planning Management 6 5:56  
Succession Planning Management 7 5:32  
Succession Planning Management 8 7:28  
Succession Planning Management 9 6:59  
Succession Planning Management 10 6:59  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ