เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 41 นาที
26 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
อ.บรรจบ ปิยมาตย์
Course Square Selection

จบการศึกษาปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต English Language Studies (International Program) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Linguistics) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง Deccan Collage University of Pune โดยทุนแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมจากรัฐบาล (I.C.C.R. Scholarship) ปัจจุบันเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และทักษะการสื่อสาร ให้องค์กรชั้นนำกว่า 50 องค์กร

Effective Communication เทคนิคการสื่อสาร ทรงพลังเพื่อความสำเร็จ -32%

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน โค้ช ครู อาจารย์ วิทยากร รวมทั้งผู้สนใจที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จของงาน และเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ส่วนบุคคลให้เป็นคนมีเสน่ห์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขึ้น

โดย อ.บรรจบ ปิยมาตย์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,290 บาท เท่านั้น!

1,890 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สออนไลน์นี้... 


ได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะวิธีการและกลยุทธ์ในการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารระดับบุคคลและ

ระหว่างหน่วยงาน อันเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีทิศทางเป้าหมายชัดเจน

ทำให้พนักงานในองค์กร มี่ทักษะ ขั้นตอนและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอย่างมีประสิทธฺผล เพื่อ


“งานได้ผล คนเป็นสุข สังคมน่าอยู่”


สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สเรียนออนไลน์นี้ 


• เกิดความเข้าใจความหมาย ความสำคัญ หลักการและกระบวนการในการสื่อสารในองค์กรยุคใหม่

• สร้างความเข้าใจในพฤติกรรมและความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อใช้เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม

• พัฒนารูปแบบ วิธีการในการสื่อสารในสถานการณ์ปกติ และการสื่อสารในภาวะวิกฤต

• พัฒนาทักษะการฟัง รวมถึงการเลือกใช้ภาษาและคำพูดในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

• พัฒนาทักษะในการจัดการปัญหาและข้อขัดแย้งอันเกิดจากการติดต่อสื่อสารในองค์กร

• สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใชในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร 14.18 นาที  
ประเภทและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร , ระดับกิจกรรมของการสื่อสาร 8.09 นาที  
รูปแบบการสื่อสารในองค์กร 10.38 นาที  
องค์ประกอบของการสื่อสาร SMCR 8.49 นาที  
ปัญหายอดฮิตในการสื่อสาร , เกิดจากสาเหตุใดบ้าง 11.44 นาที  
เทคนิค ABCDF 7.49 นาที  
วาจาสุภาษิต หลักการพูดอย่างทรงพลัง 18.43 นาที  
วิเคราะห์พฤติกรรมสื่สาร DISC (มีแบบฝึกหัด) 8.02 นาที  
Dominance ผู้ชี้นำ 5.10 นาที  
Influence มนุษย์สัมพันธ์ 5.35 นาที  
Steadiness สุขุม 3.47 นาที  
Compliance แม่นยำ 5.33 นาที  
Results Matrix Model For Communication 9.53 นาที  
การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนปัญหาข้อขัดแย้งเป็นความร่วมมือ 10.00 นาที  
สื่อสารเพื่อแก้ปัญหาด้วย อริยสัจ 4 5.44 นาที  
ฟังไม่ดีจะส่งผลกระทบใดบ้าง? 8.09 นาที  
ฝึกมารยาทการเป็นผู้ฟังที่ดี 7.50 นาที  
6 สัญญาณอัตรายเตือนว่าคุณต้องปรับปรุงทักษะการฟัง 11.46 นาที  
หลักการ 7 ข้อพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งคำถาม Part 1 6.56 นาที  
หลักการ 7 ข้อพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งคำถาม Part 2 8.44 นาที  
หลักการ 7 ข้อพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งคำถาม Part 3 7.47 นาที  
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพให้การสื่อสารทรงพลัง Part 1 7.52 นาที  
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพให้การสื่อสารทรงพลัง Part 2 10.04 นาที  
ตรวจสุขภาพ Mindset สำหรับการสื่อสาร 5.07 นาที  
สรุปทบทวนบทเรียนให้เข้าใจ 8.27 นาที  
แบบประเมินบุคลิกภาพ การสื่อสาร DISC.pdf
DISC for Effective Communicaition MasterJOBS.pptx
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ