เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 4 ชั่วโมง 19 นาที
30 วิดีโอ
3 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
Smart City Thailand
DEPA

สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทาง การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้

Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities (กลุ่มเมือง)

หลักสูตร Smart City สำหรับผู้นำเมือง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเมือง เรียนรู้การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

โดย Smart City Thailand
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

สำหรับผู้ที่ต้องการรับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ กรุณาแก้ไขชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง ในหน้า "คอร์สของคุณ" ก่อนเรียนจบ

หากต้องการแก้ไขชื่อใบประกาศภายหลัง จะมีระยะเวลาดำเนินการ 5-7 วัน


หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อยอด สำหรับกลุ่มเอกชนและนักลงทุน โดยคุณต้องเข้าเรียนหลักสูตรสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปมาก่อน

 • คลิกที่นี่ เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรพื้นฐานสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปหลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง สำหรับกลุ่มเมือง ได้แก่ ผู้นำเมือง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้

 • C1: การนําโครงการเมืองอัจฉริยะสู่การปฏิบัติ (Implementing Smart City Projects)
 • C2: การจัดการแพลตฟอร์มข้อมูลของเมืองอัจฉริยะ (The Smart City Data Platform)
 • C3: การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Procurement guidelines for smart city)

Practical Smart City Feasibility Project ตอนที่ 1 6.36 นาที  
Practical Smart City Feasibility Project ตอนที่ 2 12.31 นาที  
Practical Smart City Feasibility Project ตอนที่ 3 13.35 นาที  
Practical Smart City Feasibility Project ตอนที่ 4 10.24 นาที  
Practical Smart City Feasibility Project ตอนที่ 5 13.40 นาที  
Practical Smart City Feasibility Project ตอนที่ 6 9.24 นาที  
Cost-Benefit Analysis of Smart City Development ตอนที่ 1 11.40 นาที  
Cost-Benefit Analysis of Smart City Development ตอนที่ 2 9.12 นาที  
Cost-Benefit Analysis of Smart City Development ตอนที่ 3 10.00 นาที  
Cost-Benefit Analysis of Smart City Development ตอนที่ 4 10.21 นาที  
แบบทดสอบ การนําโครงการเมืองอัจฉริยะสู่การปฏิบัติ  
Data Platform for Smart City ตอนที่ 1 11.35 นาที  
Data Platform for Smart City ตอนที่ 2 12.28 นาที  
Data Platform for Smart City ตอนที่ 3 5.04 นาที  
Data Platform for Smart City ตอนที่ 4 10.07 นาที  
Data Platform for Smart City ตอนที่ 5 8.13 นาที  
Data Platform for Smart City ตอนที่ 6 7.03 นาที  
แบบทดสอบ การจัดการแพลตฟอร์มข้อมูลของเมืองอัจฉริยะ  
หลักการและกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 1 3.04 นาที  
หลักการและกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 2 10.16 นาที  
หลักการและกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 3 7.07 นาที  
หลักการและกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 4 8.35 นาที  
หลักการและกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 5 9.25 นาที  
หลักการและกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 6 9.03 นาที  
หลักการและกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 7 8.13 นาที  
หลักการและกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 8 5.08 นาที  
หลักการและกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 9 7.06 นาที  
หลักการและกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 10 7.08 นาที  
หลักการและกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 11 6.43 นาที  
ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง การเขียน TOR ตอนที่ 1 7.31 นาที  
ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง การเขียน TOR ตอนที่ 2 4.51 นาที  
ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง การเขียน TOR ตอนที่ 3 3.42 นาที  
แบบทดสอบ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  
B1 C1 Incentives and Financing.pdf
B2 C2 Data Platform for Smart City.pdf
C3 Procurement guidelines for smart city.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • เนื้อหาดีมากครับ
  จาร***********ล็ก

 • เป็นเนื้อหาอบรมที่ดีมากครับ
  อดิ**********งค์

 • ได้รับความรู้จากการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
  นาย************นิท

 • จบหลักสูตรแล้วหาใบประกาศไม่เจอ มีใบประกาศมั้ยคะ
  นาง**********งคำ

 • เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะที่ดีมากๆ
  ปณช*****รรม

 • ต้องการแก้ไขรายชื่อใบประกาศคะ
  กนก***********ะชา

 • ไม่สามารถโหลดเกียรติบัตรได้ครับ
  นาย****************งาม

 • ดีมากค่ะ
  นาง************ต๊ะ

 • ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ
  ยุพ**********งคำ

 • ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะที่ดีมากๆ
  วรา*******ขดี