เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 8 นาที
24 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อ.บรรจบ ปิยมาตย์
Course Square Selection

จบการศึกษาปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต English Language Studies (International Program) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Linguistics) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง Deccan Collage University of Pune โดยทุนแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมจากรัฐบาล (I.C.C.R. Scholarship) ปัจจุบันเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และทักษะการสื่อสาร ให้องค์กรชั้นนำกว่า 50 องค์กร

English For High Impact Presentations

หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ” (English for Business Presentations) ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ วิธีการและเทคนิคที่สำคัญในการเสนองานทางธุรกิจที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน เพิ่มความมั่นใจในการนำเสนอต่อที่ประช

โดย อ.บรรจบ ปิยมาตย์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 990 บาท


  สมัครเรียน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน โค้ช ครู อาจารย์ วิทยากร พิธีกร รวมทั้งผู้สนใจที่จะพัฒนาทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสความสำเร็จของงาน และเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ส่วนบุคคลให้เป็นคนมีเสน่ห์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขึ้น 

เกี่ยวกับบทเรียน
การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรในองค์กรยุคใหม่ที่ต้องติดต่อสื่อสารและเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศกับลูกค้า ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สามารถนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ดีถือเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างภาพจำที่ดีให้กับตัวเอง อีกทั้งมีข้อได้เปรียบและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานมากขึ้น เพราะธุรกิจในยุคปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานทุกระดับ หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ” (English for Business Presentations) ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ วิธีการและเทคนิคที่สำคัญในการเสนองานทางธุรกิจที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน เพิ่มความมั่นใจในการนำเสนอต่อที่ประชุม และทำให้การนำเสนอทุกครั้งประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจความหมาย ความสำคัญ หลักการและกระบวนการในการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ

  1. เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการในการนำเสนอทางธุรกิจของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

Welcoming students FREE 1.58 นาที  
Introduction and overview part 1 8.23 นาที  
Introduction and overview part 2 4.02 นาที  
Introduction and overview part 3 9.16 นาที  
Organizational details: Step 1 - Step 2 6.43 นาที  
Organizational details: Step 3 - Step 4 5.00 นาที  
Organizational details: Step 5 - Step 6 4.35 นาที  
Organizational details: Step 7 - Step 8 5.06 นาที  
Body language and Signposting 11.23 นาที  
3-V Model for presentation 8.27 นาที  
Presentation Tools 7.26 นาที  
Presenting slide shows and Saying Number 7.24 นาที  
Emphasizing Important Points 7.55 นาที  
Describing the graphs 6.03 นาที  
Types of visuals and how to explain the visual 10.13 นาที  
Describing trend with expressing movement 14.16 นาที  
Conclusion of presentation: Step 1 - Step 2 5.36 นาที  
Conclusion of presentation: Step 3 - Step 4 4.54 นาที  
TIPS for Effective Conclusions 7.20 นาที  
Dealing with Questions part 1 8.45 นาที  
Dealing with Questions part 2 12.29 นาที  
TIPS for Your Success part 1 18.20 นาที  
TIPS for Your Success part 2 5.58 นาที  
Course Summary 6.50 นาที  
English for Presentation Course Square.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ