เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 51 นาที
31 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
คุณทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์
Course Square Selection

Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate ปัจจุบันเป็น Data Scientist บริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งของไทย พร้อมประสบการณ์การใช้เครื่องมือด้านการทำ Data Visualization ในการทำงานเป็นประจำทุกวัน พร้อมเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เรื่อง Data เป็นเรื่องเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

Create your first dashboard with Power BI

คอร์สสอนการใช้โปรแกรม Power BI แบบเริ่มต้นตั้งแต่ดาวน์โหลดโปรแกรมจนสามารถสร้าง dashboard ได้ด้วยตัวเอง

โดย คุณทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,490 บาท


  สมัครเรียน

Create your first dashboard with Power BI

รายละเอียดแต่ละ Chapter


Ch 0-1 : แนะนำให้รู้จัก Power BI คืออะไร

 • หน้าตาเป็นแบบไหน
 • นำไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้าง
 • มีกี่แบบ แต่ละแบบต่างกันยังไงบ้าง
 • การ download การ install

Ch 2 : พาทัวร์หน้าต่าง Power BI

 • แนะนำ tab คำสั่งต่าง พาทัวร์หน้าตาของโปรแกรม
 • การนำข้อมูลเข้า Get data
 • การเตรียมข้อมูล prep data
 • การทำ data transform
 • การทำ Relationship ระหว่างข้อมูลจากตารางอื่นๆ (การ join)
 • การใส่ theme

Ch 3 : พาไปรู้จัก chart แบบต่างๆ ข้อมูลแบบไหน ใช้ chart แบบไหน

 • Stacked Bar Chart, Stacked Column Chart
 • Cluster Bar Chart, Cluster Column Chart
 • Line Chart, Area Chart
 • Line and Stacked Column Chart, Line and Cluster Column Chart
 • Scatter Chart, Funnel Chart
 • Treemap, Gauge, Card
 • Slicer, Table, Matrix

Ch 4 : Choose good visual Chart ?

 • ข้อมูลแบบไหนใช้ Chart แบบไหน?

Ch 5 : เริ่มทำ first dashboard

 • DAX เบื้องต้น (create measure, create column)
 • เวลาไหนใช้ measure เวลาไหนใช้ column
 • การทำ drill down
 • เริ่ม crate chart ในหน้า dashboard โดยการอธิบายการใช้งานทีละ chart

Ch 6 : สรุป

 • สรุปเนื้อหาที่เรียนทั้งหมด
 • Quiz 20 ข้อ

What is Power BI ? อะไรคือ Power BI ? 13.06 นาที  
Download และติดตั้งโปรแกรม Power BI / เริ่มใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น 13.48 นาที  
Get start with Powe BI พาทัวร์หน้าตาของโปรแกรม 1 13.01 นาที  
Get start with Powe BI พาทัวร์หน้าตาของโปรแกรม 2 19.51 นาที  
Get start with Powe BI พาทัวร์หน้าตาของโปรแกรม 3 5.12 นาที  
Get start with Powe BI พาทัวร์หน้าตาของโปรแกรม 4 14.07 นาที  
Get start with Powe BI พาทัวร์หน้าตาของโปรแกรม 5 15.35 นาที  
Get start with Powe BI พาทัวร์หน้าตาของโปรแกรม 6 9.17 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 1 4.10 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 2 12.23 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 3 17.26 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 4 39.47 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 5 10.33 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 6 7.41 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 7 17.45 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 8 17.13 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 9 18.39 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 10 15.56 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 11 16.10 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 12 17.45 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 13 13.07 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 14 15.22 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 15 14.29 นาที  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 16 11.56 นาที  
Other Functions 13.29 นาที  
สรุปปิดคอร์ส 1.02 นาที  
Tubsamon_Create Your First Dashboard with PBI (1).pdf
CH01-Raw Data.xlsx
CH05-Practice.pbix
CH05 - Create your first dashboard_Coure Square_TUBSAMON.pbix
CH06 - Other Function_Course Square.pbix

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


  ยังไม่มีรีวิวค่ะ