เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 20 นาที
43 วิดีโอ
5 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
Smart City Thailand
DEPA

สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทาง การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้

The Fundamentals of Smart City -100%

หลักสูตร Smart City จากสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ที่จะช่วยสร้างคุณให้เป็นผู้นำเมืองอัจฉริยะ (สมัครอบรมได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 67 เท่านั้น)

โดย Smart City Thailand
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

New Smart City

สำหรับผู้ที่ต้องการรับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ กรุณาแก้ไขชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง ในหน้า "คอร์สของคุณ" ก่อนเรียนจบ

หากต้องการแก้ไขชื่อใบประกาศภายหลัง จะมีระยะเวลาดำเนินการ 5-7 วัน


คอร์สออนไลน์ที่เป็นพื้นฐานองค์ความรู้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับคนทั่วไปที่ต้องการเข้าใจความรู้พื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักสูตรผู้นำเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Chief Smart City Officers: CSCO

คอร์สนี้ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้
1. Introduction of Smart City Thailand
2. Smart Cities: Urban Infrastructure Plan for Smart City Development
3. Smart Cities: City Data Platform, Big Data, IoT, and IoC
4. Smart City, Technology and You
5. Citizens at the Center: A Practical Approach to Building a Smart City
6. Smart Cities: Development Economics and Financial feasibility for Smart City Project

หลังจากผ่านการอบรมครบทุกองค์ประกอบ และผ่านแบบทดสอบตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร 

เกริ่นนำ FREE 5.48 นาที  
ทำไมต้องพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 12.10 นาที  
ความหมายของเมืองอัจฉริยะ 7.18 นาที  
แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ช่วงที่ 1 16.23 นาที  
แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ช่วงที่ 2 10.42 นาที  
เกริ่นนำ เรื่อง การวางแผนโครงสร้างสร้างเมืองอัจฉริยะและยั่งยืน FREE 16.21 นาที  
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและยั่งยืน 5.11 นาที  
ความเข้าใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 1 5.25 นาที  
ความเข้าใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 2 10.08 นาที  
การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 10.54 นาที  
กรณีศึกษาของเมืองอัจฉริยะที่ประสบความสําเร็จ กรุงอัมสเตอร์ดัม 6.51 นาที  
กรณีศึกษาของเมืองอัจฉริยะที่ประสบความสําเร็จ นครดูไบ 4.38 นาที  
กรณีศึกษาของเมืองอัจฉริยะที่ประสบความสําเร็จ กรุงโซล 6.38 นาที  
การบูรณาการแผนเมืองอัจฉริยะเพื่อส่งเสริม การพัฒนาสู่เมืองมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ตอนที่ 1 5.43 นาที  
การบูรณาการแผนเมืองอัจฉริยะเพื่อส่งเสริม การพัฒนาสู่เมืองมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2 7.02 นาที  
การบูรณาการแผนเมืองอัจฉริยะเพื่อส่งเสริม การพัฒนาสู่เมืองมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ตอนที่ 3 5.35 นาที  
การบูรณาการแผนเมืองอัจฉริยะเพื่อส่งเสริม การพัฒนาสู่เมืองมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ตอนที่ 4 6.47 นาที  
สรุป เรื่อง การวางแผนโครงสร้างสร้างเมืองอัจฉริยะและยั่งยืน 2.43 นาที  
แบบทดสอบ Urban Infrastructure Plan for Smart City Development  
Big Data: Behavior FREE 18.22 นาที  
Big Data: Timeline 16.35 นาที  
Smart City Focuses 15.27 นาที  
Data Platform 9.09 นาที  
Data Governance 29.49 นาที  
แบบทดสอบ Big Data and Smart City  
What's a smart city in 3 pictures FREE 18.33 นาที  
What are the domain of smart city 5.27 นาที  
How to start building a smart city 6.32 นาที  
Design Thinking part 1 12.42 นาที  
Design Thinking part 2 10.28 นาที  
Business Model Canvas part 1 11.01 นาที  
Business Model Canvas part 2 5.16 นาที  
Business Model Canvas part 3 5.29 นาที  
Bonus + conclusion 9.07 นาที  
แบบทดสอบ Citizens at the Center  
เกริ่นนำ เรื่อง Smart City, Technology and You FREE 7.29 นาที  
Technology for Smart City ช่วงที่ 1 11.54 นาที  
Technology for Smart City ช่วงที่ 2 13.29 นาที  
Technology for Smart City ช่วงที่ 3 17.10 นาที  
Technology for Smart City ช่วงที่ 4 6.53 นาที  
แบบทดสอบ Smart City Technology and You  
เกริ่นนำ เรื่อง Development Economics and Financial feasibility for Smart City Project FREE 1.49 นาที  
เริ่มต้น Project Feasibility 8.19 นาที  
ประเมินศักยภาพองค์กร 5.02 นาที  
ประเมินโอกาสทางการตลาด 13.18 นาที  
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน 20.30 นาที  
การตัดสินใจลงทุน 14.11 นาที  
แบบทดสอบ Development Economics and Financial feasibility for Smart City Project  
01_DEPA_Smart_City_Introduction.pdf
02_DEPA_Infrastructure_and_Smart_City_Development.pdf
03_DEPA_Smart_City_and_Big_Data_noVideo.pdf
04_DEPA_Citizen_at_The_Center.pdf
05_DEPA_Technology_SmartCity_and_You.pdf
06_DEPA_Feasibilities_Study_in_90_mins.pdf
07_DEPA_Smart_City_Feedback.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • เนื้อหาดี วิทยากรอธิบายได้ดี แต่อยากให้ Share Slide การบรรยายที่สามารถ Download ไปทบทวนได้ด้วยครับ
  นาย************นิท

 • ได้ความรู้เพิ่มมาก สามารถนำไประยุกต์ใช้ใด้
  ณรง*********แสง

 • ได้ความรู้และมุมมองใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากครับ
  ทวี****************ทร์

 • เป็นการอบรมที่ดีครับ
  นาย************ียว

 • ประกาศนียบัตร โหลดยังไง
  นิร***********กษ์

 • สุดยอด
  Tre*************ont

 • ทำไมส่งข้อสอบไปแล้ว ระบบไม่ขึ้นให้ครับ ใครรู้วิธีช่วยบอกหน่อยครับ
  ณัฐ**************งษ์

 • เป็นประโยชน์ในการในการนำไปใช้ในการพัฒนาเมืองได้ดี
  สหั******ทิม

 • ดีมากครับ
  นาย*************ษณ์

 • ดีมาก
  ชญา**********กาฬ