เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
มีทั้งหมด 20 บทเรียน
วิดีโอความยาว 8 ชั่วโมง 24 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน

จากการที่ติวสอบเข้าราชการให้กับคนใกล้ตัว คณิตศาสตร์และภาษาอย่างลึกซึ้ง รวมถึงพื้นฐานการเรียนสายครูและผลสอบที่ภาค ก.ที่ได้คะแนนเต็มทุกรายวิชา ส่งผลให้ทุกคนสามารถสอบผ่านไปได้ จากการ “แบ่งปัน” ตรงนี้เอง และได้ขยายมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมเครือข่ายทีมอาจารย์ที่มีใจรักในงานวิชาการ จนกลายมาเป็น สถาบันติวสอบบรรจุข้าราชการและรัฐวิสาหกิจในนาม “วิสดอม เทรนนิ่ง”

ติวสอบนายสิบตำรวจ ปี 2557

โดย BB Acha
ราคา 1,500 บาท
  สมัครเรียน
wishlist


1. ความสามารถทั่วไป: การคิดเชิงเหตุผล การคิดเชิงจำนวน การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรม มิติสัมพันธ์ คณิตศาสตร์พื้่นฐาน (เปอร์เซนต์ ร้อยละ การเทียบบัญญํติไตรยางค์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกะศาสตร์ สถิติพื้นฐาน การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง การวัด การกระจาย

2. ภาษาไทย : ทักษะการใช้ภาษาทางด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารญาณ การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความสั้นๆจากบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่างๆ

3. ภาษาต่างประเทศ : การอ่านจับใจความสำคัญ (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence) หลักไวยกรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation)

คณิตศาสตร์
เวลา(นาที)
คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 53:28  
คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 53:57  
คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 55:29  
คณิตศาสตร์ทั่วไป 4 30:07  
อนุกรม ตอนที่ 1 40:41  
อนุกรม ตอนที่ 2 4:34  
การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ 11:51  
แผนภูมิ ตาราง กราฟ 15:26  
อุปมา อุปไมย 7:20  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้การวาดภาพ 9:33  
มิติสัมพันธ์ 5:26  
ภาษาไทย
เวลา(นาที)
การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้องตามหลักภาษา 22:35  
การแปลความหมายของคำ 6:48  
การแปลความหมายของกลุ่มคำ 5:19  
การแปลความหมายของคำตรงข้าม 3:03  
การเขียนประโยคให้ถูกต้อง 54:41  
การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง 16:58  
การอ่านและทำความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ 27:14  
ภาษาต่างประเทศ
เวลา(นาที)
การสนทนา และ คำศัพท์ ข้อ 1 - 25 49:53  
คำศัพท์ โครงสร้างและไวยกรณ์ ข้อ 26 - 40 30:07  
คำไทย 7 ชนิด
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยตำรวจ
วิชาคณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์
เอกสาร กฎ ก.ตร พ.ศ.2551
เอกสาร พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547
แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่1
แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย 1
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย 2
แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ปี 2555
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ปี 2556
แนวข้อสอบวิชาสังคม จริยธรรม วัฒนธรรม
ใบเทรกเฉลยอนุกรม
ใบแทรกเฉลยการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ