เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
มีทั้งหมด 80 บทเรียน
วิดีโอความยาว 15 ชั่วโมง 54 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
บุญนาท สุวรรณศรี
Course Indy

ผู้ก่อตั้ง BanbanSoft ประสบการณ์ทำงาน backoffice มา 9 ปี ปัจจุบันสอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถ หาเงินได้ รับงานได้ ทำโปรเจ็คจบเองได้ และทำขายได้

C# Advance WorkShop

C# WorkShop ไม่มีกั๊ก ระเอียดทุกขั้นตอน

โดย บุญนาท สุวรรณศรี
ราคา 3,500 บาท
  สมัครเรียน
wishlist


สอน WorkShop โปรแกรมบริหารคลังสินค้า (Stock) ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา C#  ใน Visual Studio .Net ร่วมกับฐานข้อมูล SQL Server ในรูปแบบ ใช้งานในองคร์ ระบบเน็ทเวิค์ (Client-Server)  และออกรายงานด้วย Crystal Report ที่เข้าใจง่าย ทำได้จริง อย่างกับจับมือพาทำ สามารถเป็นพื้นฐานนำไปต่อยอดได้ทั้ง สามารถทำโปรเจ็คจบได้ สามารถทำขายได้ และยังสามารถสมัคร หรือหางานทำได้  

แถมโค้ดและเครื่องมือต่างๆทั้งหมด ภายในคอร์ส


เรียนแล้วติดปัญหาติดต่อที่ :
https://www.facebook.com/adsindy/

ออกแบบโปรแกรม บันทึกสินค้าคงคลัง
เวลา(นาที)
กรึ่นนำ FREE 2.28  
ออกแบบระบบ 4.59  
ออกแบบเมนูโปรแกรม 4.11  
ออกแบบการใหลของข้อมูล 4.27  
ออกแบบฐานข้อมูล ตารางหลัก 1 3.59  
ออกแบบฐานข้อมูล ตารางหลัก 2 6.13  
สร้างตารางหลักในฐานข้อมูล SQL Server 9.16  
ออกแบบฐานข้อมูล ตารางใบรับสินค้า 11.23  
สร้างตารางใบรับสินค้าในฐานข้อมูล SQL Server 13.16  
ออกแบบฐานข้อมูล ตารางใบเบิกสินค้า และสร้างตารางใน SQL Server 9.47  
ออกแบบฐานข้อมูล ตารางรายงาน และสร้างตารางใน SQL Server 9.29  
ออกแบบฐานข้อมูล ตารางคลังสินค้า และสร้างตารางใน SQL Server 5.24  
เตรียมเครื่องมือที่จำเป็น
เวลา(นาที)
ติดตั้ง Crystal Report สำหรับ Visual Studio 2010 8.29  
ลงมือเขียนโปรแกรม บันทึกสินค้าคงคลัง
เวลา(นาที)
ออกแบบหน้าจอหลักพร้อมเมนูของโปรแกรม 1 4.48  
ออกแบบหน้าจอหลักพร้อมเมนูของโปรแกรม 2 2.45  
สร้างเมธอด (Method) กลาง ในการติดต่อฐานข้อมูล 7.50  
สร้างเมธอด (Method) กลาง ในการแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล 2.37  
สร้างเมธอด (Method) กลาง ในกาจัดการ (เพิ่ม ลบ แก้ไข) ฐานข้อมูล 1.48  
สร้างเมธอด (Method) กลาง ในการเรียงเลขที่เอกสาร (Auto Run Document) 3.26  
สร้างเมธอด (Method) กลาง ในการปิดฟอร์มลูกทั้งหมด 3.26  
สร้างเมธอด (Method) กลาง ในการตรวจสอบการกรอกตัวเลขใน DataGridView 10.04  
สร้างเมธอด (Method) กลาง ในการแปลงค่าเงินที่เป็นตัวเลขให้มาเป็นข้อความ 37.12  
สร้างเมธอด (Method) กลาง ในการแปลงปี พ.ศ 6.10  
สร้างเมธอด (Method) กลาง ในการทำ Pagination ในส่วนของข้อมูล 30.49  
สร้างเมธอด (Method) กลาง ในการทำ Pagination ในส่วนของ DataGridView 11.39  
สร้างเมธอด (Method) กลาง ในการทำบังคับให้ TextBox รับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น (BarCode) 6.04  
สร้างเมธอด (Method) กลาง ในการทำบังคับให้ TextBox รับเฉพาะตัวเลขเท่านั้น 5.36  
ออกแบบหน้าจอกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 11.36  
สร้างเมธอด (Method) จัดการข้อมูลกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 15.50  
สร้างเมธอด (Method) แสดงข้อมูลกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 11.30  
เขียนโค้ดเรียกใช้งานเมธอด (Method) เพื่อจัดการข้อมูลกำหนดสิทธิ์การใช้งาน 12.13  
ออกแบบหน้าแสดงข้อมูลของหน่วยสินค้า 17.55  
ออกแบบหน้าจัดการข้อมูลของหน่วยสินค้า 5.33  
เขียนโค้ดแสดงข้อมูลหน้าจัดการข้อมูลหน่วยสินค้า 12.02  
เขียนโค้ดจัดการข้อมูลหน้าจัดการข้อมูลหน่วยสินค้า 18.06  
เขียนโค้ดแสดงข้อมูลหน้าแสดงข้อมูลหน่วยสินค้า 39.02  
ออกแบบและโค้ดในส่วนของการจัดการคลังสินค้า 12.55  
ออกแบบหน้าแสดงและจัดการข้อมูลสินค้า 16.59  
ออกแบบและโค้ดหน้าแสดงหน่วยสินค้า (แสดงหน่วยสินค้าเพื่อเลือก) 16.42  
เขียนโค้ดหน้าจัดการข้อมูลสินค้า ในการแสดงข้อมูล 23.25  
เขียนโค้ดหน้าจัดการข้อมูลสินค้า ในการแสดงรูปจากฐานข้อมูล 9.43  
เขียนโค้ดหน้าจัดการข้อมูลสินค้า ในการแสดงโหลดฟอร์ม 5.29  
เขียนโค้ดหน้าจัดการข้อมูลสินค้า ในการจัดการข้อมูลลงฐานข้อมูล 11.43  
เขียนโค้ดหน้าจัดการข้อมูลสินค้า ในส่วนอื่นๆให้สมบูรณ์ 8.14  
เขียนโค้ดหน้าแสดงข้อมูลสินค้า เพื่อแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล 23.41  
เขียนโค้ดหน้าแสดงข้อมูลสินค้า ในการใส่สีของ DataGridView และ ล็อกการใช้เมนู 9.29  
ออกแบบหน้าจัดการใบรับสินค้า 24.52  
ออกแบบและโค้ดในส่วนของการแสดงคลังสินค้า (แสดงคลังสินค้าเพื่อเลือก) 5.49  
ออกแบบและโค้ดในส่วนของการแสดงสินค้า (แสดงสินค้าเพื่อเลือก) 22.26  
สร้างเมธอด (Method) กลางในการอัพเดทคลังสินค้า 13.38  
เขียนโค้ดหน้าจัดการใบรับสินค้า 14.52  
สร้างเมธอด (Method) ในการรวมยอดสินค้าจากที่กรอกใน DataGridView 6.54  
สร้างเมธอด (Method) ในการเปิดหน้าแสดงสินค้าเพื่อเลือก 6.47  
สร้างเมธอด (Method) ในการแสดงข้อมูลใบรับสินค้าจากฐานข้อมูล 10.51  
เขียนโค้ดในส่วนโหลดฟอร์มของหน้าจัดการใบรับสินค้า 5.17  
เขียนโค้ดในส่วนของการจัดการตารางเอกสารหลัก (Head Table) ของใบรับสินค้า 28.47  
เขียนโค้ดในส่วนของการจัดการตารางรายละเอียด (Detail Table) ของใบรับสินค้า 7.47  
เขียนโค้ดในส่วนของการจัดการ DataGridView ของหน้าจัดการใบรับสินค้า 32.38  
เขียนโค้ดในส่วนของการลบสินค้าออกจาก DataGridView 10.10  
เขียนโค้ดในส่วนของบาร์โค้ด (BarCode) ในใบรับสินค้า 15.53  
ออกแบบหน้าแสดงใบรับสินค้า 9.10  
สร้างเมธอด (Method) แสดงข้อมูลใบรับสินค้าจากฐานข้อมูล 20.25  
เขียนโค้ดในส่วนอื่นๆของใบรับสินค้าให้สมบูรณ์ 19.23  
สร้างเมธอด (Method) กลางในการเลือกเซิฟเวอร์เพื่อออกรายงาน 14.23  
แก้ปัญหา Error ของ Crystal Report 11.10  
ออกแบบรายงานใบรับสินค้า ด้วย Crystal Report 22.17  
เขียนโค้ดเพื่อแสดงรายงานใบรับสินค้า 28.52  
รันทดสอบและทำการแก้ไข Bug ที่เกียวกับแสดงข้อมูลใน DataGridView 42.10  
รันทดสอบและทำการแก้ไข Bug ที่เกี่ยวกับ วันที่ 19.20  
ทำการออกแบบหน้าแสดงสินค้าในคลัง (แสดงสินค้าในคลังเพื่อเลือก) 17.34  
ออกแบบและเขียนโค้ดหน้าจัดการของใบเบิกสินค้า 28.19  
ออกแบบและเขียนโค้ดหน้าแสดงของใบเบิกสินค้า 5.19  
แก้ไขการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของรายงานใบเบิกสินค้า 11.21  
ออกแบบรายงานใบเบิกสินค้า 9.31  
รันทดสอบและแก้ Bug ของใบเบิกสินค้า 3.33  
ออกแบบรายงานสินค้าคงคลัง 8.29  
เขียนโค้ดรายงานสินค้าคงคลัง 17.45  
รันทดสอบและแก้ไข Bug รายงานสินค้าคงคลัง 8.31  
ออกแบบและเขียนโค้ดหน้าล๊อกอิน 16.57  
สรุปจบคอร์ส FREE 17.18  
Code.rar
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ