เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 45 วัน
มีทั้งหมด 84 บทเรียน
วิดีโอความยาว 11 ชั่วโมง 40 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
เรืออากาศเอก อิศระ เชิดชู
Thai Cadet

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน) อดีตหัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ "ไทยคู่ฟ้า") และ Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine ... เริ่มต้นทำงานวิชาการด้วยการติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหารรวมถึงเขียนหนังสือให้แก่รุ่นพี่ที่โรงเรียนจักรดาว ... มีผลงานการเขียนหนังสือเพื่ออ่านสำหรับเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารมากกว่า 4 เล่ม ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษที่มีความตั้งใจในการสร้างลูกศิษย์ โดยมีแนวคิดในการทำงานที่ว่า "เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารบก ย้อนหลัง 7 ปี

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารบก ย้อนหลัง 7 ปี (พ.ศ. 2551-2557) เฉลยโดย ร.อ.อิศระ เชิดชู (นตท.37 นนอ.44)

โดย เรืออากาศเอก อิศระ เชิดชู
ราคา 2,100 บาท
  สมัครเรียน
wishlist


การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ไม่ว่าผู้สอบจะทำคะแนนวิชาภาคคำนวณอย่างคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเต็ม แต่หากไม่สามารถทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ ก็ถือว่า "ไม่ผ่านการสอบภาควิชาการ" ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนเหล่าทัพได้กำหนดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำของคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ที่ 30% และ 40% ตามลำดับ 

ดังนั้น หลายปีที่ผ่านมา THAI CADET ได้ให้ความสำคัญกับการสอบ "วิชาภาษาอังกฤษ" มากเท่ากับวิชาคำนวณ จึงจัดทำเฉลยข้อสอบเก่า "วิชาภาษาอังกฤษ" โดยเฉลยแบบละเอียดสุด ๆ และเฉลยกันข้อต่อข้อ เพื่อสอนเทคนิคการทำข้อสอบ และชี้แนะแนวทางในการศึกษาภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบมากที่สุด

สำหรับคอร์สเรียนออนไลน์นี้ เป็นการเฉลยข้อสอบเก่าวิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารบก ย้อนหลัง 7 ปี (พ.ศ. 2551-2557) เหมาะสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร, สอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, โรงเรียนช่างฝีมือทหาร, โรงเรียนจ่าอากาศ, เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนของเหล่าทัพอีกด้วย

THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
โทร. 086 571 4623, 087 561 2511

ทบ.51
เวลา(นาที)
ทบ.51 - เกริ่นนำ FREE 0.50  
ทบ.51 ข้อ 1-5 FREE 8.07  
ทบ.51 ข้อ 6-10 11.39  
ทบ.51 ข้อ 11-15 8.26  
ทบ.51 ข้อ 16-21 15.14  
ทบ.51 ข้อ 22-25 14.03  
ทบ.51 ข้อ 26-30 7.28  
ทบ.51 ข้อ 31-35 5.44  
ทบ.51 ข้อ 36-40 8.48  
ทบ.51 ข้อ 41-45 10.29  
ทบ.51 ข้อ 46-47 5.23  
ทบ.51 ข้อ 48-50 13.54  
ทบ.52
เวลา(นาที)
ทบ.52 - เกริ่นนำ 0.58  
ทบ.52 ข้อ 1-5 10.07  
ทบ.52 ข้อ 6-10 11.07  
ทบ.52 ข้อ 11-15 9.09  
ทบ.52 ข้อ 16-20 12.50  
ทบ.52 ข้อ 21-25 6.46  
ทบ.52 ข้อ 26-30 7.59  
ทบ.52 ข้อ 31-35 7.21  
ทบ.52 ข้อ 36-40 10.39  
ทบ.52 ข้อ 41-46 13.17  
ทบ.52 ข้อ 47-48 6.22  
ทบ.52 ข้อ 49-50 8.31  
ทบ.53
เวลา(นาที)
ทบ.53 - เกริ่นนำ 1.00  
ทบ.53 ข้อ 1-4 11.34  
ทบ.53 ข้อ 5-8 7.04  
ทบ.53 ข้อ 9-12 11.09  
ทบ.53 ข้อ 13-16 12.04  
ทบ.53 ข้อ 17-20 6.19  
ทบ.53 ข้อ 21-25 5.34  
ทบ.53 ข้อ 26-31 6.28  
ทบ.53 ข้อ 32-35 5.46  
ทบ.53 ข้อ 36-41 7.20  
ทบ.53 ข้อ 42-45 4.03  
ทบ.53 ข้อ 46-50 9.05  
ทบ.54
เวลา(นาที)
ทบ.54 - เกริ่นนำ 1.17  
ทบ.54 ข้อ 1 - 5 11.13  
ทบ.54 ข้อ 6-10 9.04  
ทบ.54 ข้อ 11 - 15 10.03  
ทบ.54 ข้อ 16 - 20 6.40  
ทบ.54 ข้อ 21 - 25 7.40  
ทบ.54 ข้อ 26 - 30 6.14  
ทบ.54 ข้อ 31 - 35 5.26  
ทบ.54 ข้อ 36 - 40 10.12  
ทบ.54 ข้อ 41 - 43 7.32  
ทบ.54 ข้อ 44 - 46 6.19  
ทบ.54 ข้อ 47 - 50 9.44  
ทบ.55
เวลา(นาที)
ทบ.55 - เกริ่นนำ 2.09  
ทบ.55 ข้อ 1-5 8.56  
ทบ.55 ข้อ 6-10 7.16  
ทบ.55 ข้อ 11-15 6.34  
ทบ.55 ข้อ 16-20 7.41  
ทบ.55 ข้อ 21-25 6.36  
ทบ.55 ข้อ 26-30 7.29  
ทบ.55 ข้อ 31-36 10.21  
ทบ.55 ข้อ 37-41 10.02  
ทบ.55 ข้อ 42-44 2.46  
ทบ.55 ข้อ 45-47 4.32  
ทบ.55 ข้อ 48-50 11.08  
ทบ.56
เวลา(นาที)
ทบ.56 เกริ่นนำ และข้อ 1-5 8.07  
ทบ.56 ข้อ 6-10 7.53  
ทบ.56 ข้อ 11-15 8.57  
ทบ.56 ข้อ 16-20 7.48  
ทบ.56 ข้อ 21-27 10.23  
ทบ.56 ข้อ 28-32 11.25  
ทบ.56 ข้อ 33-37 12.30  
ทบ.56 ข้อ 38-39 5.52  
ทบ.56 ข้อ 40-42 7.16  
ทบ.56 ข้อ 43-45 5.28  
ทบ.56 ข้อ 46-47 4.55  
ทบ.56 ข้อ 48-50 9.37  
ทบ.57
เวลา(นาที)
ทบ.57 - เกริ่นนำ และข้อ 1-7 12.45  
ทบ.57 อธิบายเพิ่มเติมข้อ 7 และข้อ 8-10 8.24  
ทบ.57 ข้อ 11-13 11.12  
ทบ.57 ข้อ 14-18 13.29  
ทบ.57 ข้อ 19-22 9.09  
ทบ.57 ข้อ 23-26 9.41  
ทบ.57 ข้อ 27-30 9.33  
ทบ.57 ข้อ 31-36 8.23  
ทบ.57 ข้อ 37-38 8.13  
ทบ.57 ข้อ 39-43 12.32  
ทบ.57 ข้อ 44-47 8.56  
ทบ.57 ข้อ 48-50 8.50  
CRMA51-57FULL.pdf

ขั้นตอน 1

คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

หากยังไม่ได้ Login เข้าสู่ระบบ หน้าต่างข้างล่างนี้จะปรากฏขึ้นมา ให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบก่อน เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วยรหัสผู้ใช้ Facebook

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน บัตรเครดิต, Internet Banking, Counter Service, หรือโอนเงิน
เมื่อเลือกแล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

ขั้นตอน 3

3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต
เลือกชนิดของบัตรเครดิต จากนั้นกรอกข้อมูลบัตรเครดิตให้ครบแล้วคลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"
คุณจะได้รับรหัส OTP ผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับบัตรเครดิต กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการชำระเงิน

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วคลิกปุ่ม "ยอมรับและดำเนินการต่อ"
จากนั้นกรอกรหัสผู้ใช้งาน Internet Banking ของธนาคารที่คุณเลือกเพื่อยืนยันการชำระเงิน

3.3 ชำระผ่านเงินสด (Counter Service)
กรอกชื่อ-นามสกุลและอีเมลของคุณ แล้วคลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"
ระบบจะส่งอีเมลรหัสและบาร์โค๊ดในการชำระเงินให้ คุณสามารถเข้าเรียนได้ทันทีที่คุณชำระเงินเสร็จสิ้น

3.4 ชำระผ่านการโอนเงิน
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@coursesquare.co

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ