เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 11 ชั่วโมง 40 นาที
มีทั้งหมด 84 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 120 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
THAI CADET
Thai Cadet

กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ.2558

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารบก ย้อนหลัง 7 ปี l ทดลองเรียนฟรี

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารบก ย้อนหลัง 7 ปี (พ.ศ. 2551-2557) เฉลยโดย ร.อ.อิศระ เชิดชู (นตท.37 นนอ.44)

โดย THAI CADET
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 2,100 บาท
  สมัครเรียน

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ไม่ว่าผู้สอบจะทำคะแนนวิชาภาคคำนวณอย่างคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเต็ม แต่หากไม่สามารถทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ ก็ถือว่า "ไม่ผ่านการสอบภาควิชาการ" ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 30%

ดังนั้น หลายปีที่ผ่านมา THAI CADET ได้ให้ความสำคัญกับการสอบ "วิชาภาษาอังกฤษ" มากเท่ากับวิชาคำนวณ จึงจัดทำเฉลยข้อสอบเก่า "วิชาภาษาอังกฤษ" โดยเฉลยแบบละเอียดสุด ๆ และเฉลยกันข้อต่อข้อ เพื่อสอนเทคนิคการทำข้อสอบ และชี้แนะแนวทางในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบมากที่สุด

สำหรับคอร์สเรียนออนไลน์นี้ เป็นการเฉลยข้อสอบเก่าวิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารบก ย้อนหลัง 7 ปี (พ.ศ. 2551-2557) 
(จำนวน 350 ข้อ) เหมาะสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร, นักเรียนที่เคยสอบแต่ไม่ผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ 30-40% ของเหล่าต่างๆ, สอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, โรงเรียนช่างฝีมือทหาร, โรงเรียนจ่าอากาศ, เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนของเหล่าทัพอีกด้วย

หมายเหตุ : คอร์สเรียนนี้สามารถดาวน์โหลด "เอกสารประกอบการเรียน" ได้ด้วยด้วยตนเอง / หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างได้ตลอด 24 ชั่วโมง
---
THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193

ทบ.51
เวลา(นาที)
ทบ.51 - เกริ่นนำ FREE 0:50  
ทบ.51 ข้อ 1-5 FREE 8:07  
ทบ.51 ข้อ 6-10 11:39  
ทบ.51 ข้อ 11-15 8:26  
ทบ.51 ข้อ 16-21 15:14  
ทบ.51 ข้อ 22-25 14:03  
ทบ.51 ข้อ 26-30 7:28  
ทบ.51 ข้อ 31-35 5:44  
ทบ.51 ข้อ 36-40 8:48  
ทบ.51 ข้อ 41-45 10:29  
ทบ.51 ข้อ 46-47 5:23  
ทบ.51 ข้อ 48-50 13:54  
ทบ.52
เวลา(นาที)
ทบ.52 - เกริ่นนำ 0:58  
ทบ.52 ข้อ 1-5 10:07  
ทบ.52 ข้อ 6-10 11:07  
ทบ.52 ข้อ 11-15 9:09  
ทบ.52 ข้อ 16-20 12:50  
ทบ.52 ข้อ 21-25 6:46  
ทบ.52 ข้อ 26-30 7:59  
ทบ.52 ข้อ 31-35 7:21  
ทบ.52 ข้อ 36-40 10:39  
ทบ.52 ข้อ 41-46 13:17  
ทบ.52 ข้อ 47-48 6:22  
ทบ.52 ข้อ 49-50 8:31  
ทบ.53
เวลา(นาที)
ทบ.53 - เกริ่นนำ 1:00  
ทบ.53 ข้อ 1-4 11:34  
ทบ.53 ข้อ 5-8 7:04  
ทบ.53 ข้อ 9-12 11:09  
ทบ.53 ข้อ 13-16 12:04  
ทบ.53 ข้อ 17-20 6:19  
ทบ.53 ข้อ 21-25 5:34  
ทบ.53 ข้อ 26-31 6:28  
ทบ.53 ข้อ 32-35 5:46  
ทบ.53 ข้อ 36-41 7:20  
ทบ.53 ข้อ 42-45 4:03  
ทบ.53 ข้อ 46-50 9:05  
ทบ.54
เวลา(นาที)
ทบ.54 - เกริ่นนำ 1:17  
ทบ.54 ข้อ 1 - 5 11:13  
ทบ.54 ข้อ 6-10 9:04  
ทบ.54 ข้อ 11 - 15 10:03  
ทบ.54 ข้อ 16 - 20 6:40  
ทบ.54 ข้อ 21 - 25 7:40  
ทบ.54 ข้อ 26 - 30 6:14  
ทบ.54 ข้อ 31 - 35 5:26  
ทบ.54 ข้อ 36 - 40 10:12  
ทบ.54 ข้อ 41 - 43 7:32  
ทบ.54 ข้อ 44 - 46 6:19  
ทบ.54 ข้อ 47 - 50 9:44  
ทบ.55
เวลา(นาที)
ทบ.55 - เกริ่นนำ 2:09  
ทบ.55 ข้อ 1-5 8:56  
ทบ.55 ข้อ 6-10 7:16  
ทบ.55 ข้อ 11-15 6:34  
ทบ.55 ข้อ 16-20 7:41  
ทบ.55 ข้อ 21-25 6:36  
ทบ.55 ข้อ 26-30 7:29  
ทบ.55 ข้อ 31-36 10:21  
ทบ.55 ข้อ 37-41 10:02  
ทบ.55 ข้อ 42-44 2:46  
ทบ.55 ข้อ 45-47 4:32  
ทบ.55 ข้อ 48-50 11:08  
ทบ.56
เวลา(นาที)
ทบ.56 เกริ่นนำ และข้อ 1-5 8:07  
ทบ.56 ข้อ 6-10 7:53  
ทบ.56 ข้อ 11-15 8:57  
ทบ.56 ข้อ 16-20 7:48  
ทบ.56 ข้อ 21-27 10:23  
ทบ.56 ข้อ 28-32 11:25  
ทบ.56 ข้อ 33-37 12:30  
ทบ.56 ข้อ 38-39 5:52  
ทบ.56 ข้อ 40-42 7:16  
ทบ.56 ข้อ 43-45 5:28  
ทบ.56 ข้อ 46-47 4:55  
ทบ.56 ข้อ 48-50 9:37  
ทบ.57
เวลา(นาที)
ทบ.57 - เกริ่นนำ และข้อ 1-7 12:45  
ทบ.57 อธิบายเพิ่มเติมข้อ 7 และข้อ 8-10 8:24  
ทบ.57 ข้อ 11-13 11:12  
ทบ.57 ข้อ 14-18 13:29  
ทบ.57 ข้อ 19-22 9:09  
ทบ.57 ข้อ 23-26 9:41  
ทบ.57 ข้อ 27-30 9:33  
ทบ.57 ข้อ 31-36 8:23  
ทบ.57 ข้อ 37-38 8:13  
ทบ.57 ข้อ 39-43 12:32  
ทบ.57 ข้อ 44-47 8:56  
ทบ.57 ข้อ 48-50 8:50  
CRMA51-57.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ