เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 118 ชั่วโมง 53 นาที
มีทั้งหมด 212 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 360 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ครูป้อม เอซายน์
Asci Tutor

อาจารย์วิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด (Asci Tutor) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเรียนรู้ ติวเตอร์ระดับประเทศ โค้ชด้านการเรียนรู้สำหรับพ่อแม่ ครู และเด็ก

คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 Gifted Level 1 ถึง 4 แพ็ค A -20%

คอร์ส ป.6 สอบเข้า ม.1 Gifted Level 1 ถึง 4 แพ็ค A

โดย ครูป้อม เอซายน์
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 5,000 4,000 บาท
  สมัครเรียน

ป.6 สอบเข้า ม.1 Gifted Level 1
เวลา(นาที)
Gifted Level1 EP. 1.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 1.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 1.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 1.4 24:22  
Gifted Level1 EP. 2.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 2.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 2.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 2.4 20:03  
Gifted Level1 EP. 3.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 3.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 3.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 3.4 21:27  
Gifted Level1 EP. 4.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 4.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 4.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 4.4 24:24  
Gifted Level1 EP. 5.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 5.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 5.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 5.4 17:09  
Gifted Level1 EP. 6.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 6.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 6.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 6.4 28:28  
Gifted Level1 EP. 7.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 7.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 7.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 7.4 24:39  
Gifted Level1 EP. 8.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 8.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 8.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 8.4 23:36  
Gifted Level1 EP. 9.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 9.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 9.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 9.4 17:25  
Gifted Level1 EP. 10.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 10.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 10.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 10.4 21:16  
Gifted Level1 EP. 11.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 11.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 11.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 11.4 20:52  
Gifted Level1 EP. 12.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 12.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 12.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 12.4 20:18  
Gifted Level1 EP. 13.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 13.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 13.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 13.4 26:25  
Gifted Level1 EP. 14.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 14.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 14.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 14.4 19:30  
Gifted Level1 EP. 15.1 30:00  
Gifted Level1 EP. 15.2 30:00  
Gifted Level1 EP. 15.3 30:00  
Gifted Level1 EP. 15.4 9:54  
ป.6 สอบเข้า ม.1 Gifted Level 2
เวลา(นาที)
Gifted Level2 EP. 1.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 1.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 1.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 1.4 25:00  
Gifted Level2 EP. 2.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 2.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 2.3 5:16  
Gifted Level2 EP. 3.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 3.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 3.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 3.4 25:18  
Gifted Level2 EP. 4.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 4.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 4.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 4.4 25:43  
Gifted Level2 EP. 5.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 5.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 5.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 5.4 22:38  
Gifted Level2 EP. 6.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 6.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 6.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 6.4 28:12  
Gifted Level2 EP. 7.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 7.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 7.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 7.4 20:39  
Gifted Level2 EP. 8.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 8.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 8.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 8.4 16:59  
Gifted Level2 EP. 9.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 9.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 9.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 9.4 23:54  
Gifted Level2 EP. 10.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 10.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 10.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 10.4 23:52  
Gifted Level2 EP. 11.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 11.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 11.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 11.4 25:07  
Gifted Level2 EP. 12.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 12.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 12.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 12.4 9:35  
Gifted Level2 EP. 13.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 13.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 13.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 13.4 24:42  
Gifted Level2 EP. 14.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 14.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 14.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 14.4 27:31  
Gifted Level2 EP. 15.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 15.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 15.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 15.4 22:49  
Gifted Level2 EP. 16.1 30:00  
Gifted Level2 EP. 16.2 30:00  
Gifted Level2 EP. 16.3 30:00  
Gifted Level2 EP. 16.4 30:00  
Gifted Level2 EP. 16.5 0:07  
ป.6 สอบเข้า ม.1 Gifted Level 3
เวลา(นาที)
Gifted Level3 EP. 1.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 1.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 1.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 1.4 27:16  
Gifted Level3 EP. 2.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 2.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 2.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 2.4 28:16  
Gifted Level3 EP. 3.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 3.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 3.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 3.4 30:00  
Gifted Level3 EP. 3.5 2:34  
Gifted Level3 EP. 4.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 4.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 4.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 4.4 22:18  
Gifted Level3 EP. 5.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 5.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 5.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 5.4 22:26  
Gifted Level3 EP. 6.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 6.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 6.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 6.4 24:47  
Gifted Level3 EP. 7.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 7.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 7.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 7.4 24:03  
Gifted Level3 EP. 8.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 8.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 8.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 8.4 24:28  
Gifted Level3 EP. 9.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 9.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 9.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 9.4 25:14  
Gifted Level3 EP. 10.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 10.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 10.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 10.4 26:27  
Gifted Level3 EP. 11.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 11.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 11.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 11.4 21:33  
Gifted Level3 EP. 12.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 12.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 12.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 12.4 30:00  
Gifted Level3 EP. 12.5 2:10  
Gifted Level3 EP. 13.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 13.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 13.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 13.4 30:00  
Gifted Level3 EP. 13.5 0:38  
Gifted Level3 EP. 14.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 14.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 14.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 14.4 21:39  
Gifted Level3 EP. 15.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 15.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 15.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 15.4 30:00  
Gifted Level3 EP. 15.5 1:33  
Gifted Level3 EP. 16.1 30:00  
Gifted Level3 EP. 16.2 30:00  
Gifted Level3 EP. 16.3 30:00  
Gifted Level3 EP. 16.4 30:00  
Gifted Level3 EP. 16.5 11:10  
ป.6 สอบเข้า ม.1 Gifted Level 4
เวลา(นาที)
ระบบนิเวศ EP.1 1:57:25  
ระบบนิเวศ EP.2 1:53:37  
ระบบนิเวศ EP.3 2:21:33  
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 1:41:05  
สารละลายกรดเบส EP.1 1:33:03  
สารละลายกรดเบส EP.2 1:53:21  
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี EP.1 1:51:36  
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี EP.2 25:29  
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก EP.1 1:22:22  
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก EP.2 1:53:24  
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก EP.3 1:54:00  
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก EP.4 1:29:04  
งานและพลังงานกล EP.1 29:43  
งานและพลังงานกล EP.2 35:53  
เครื่องกล 2:05:03  
ระบบสุริยะ EP.1 1:06:53  
ระบบสุริยะ EP.2 1:55:07  
ดวงดาว 1:47:38  
เทคโนโลยีอวกาศ 2:03:41  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ