เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 120 วัน
มีทั้งหมด 84 บทเรียน
วิดีโอความยาว 11 ชั่วโมง 40 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
เรืออากาศเอก อิศระ เชิดชู
Thai Cadet

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 และนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน) อดีตหัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ "ไทยคู่ฟ้า") และ Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine ... เริ่มต้นทำงานวิชาการด้วยการติวหนังสือให้รุ่นน้องที่โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และสอนกวดวิชาเข้าเตรียมทหารรวมถึงเขียนหนังสือให้แก่รุ่นพี่ที่โรงเรียนจักรดาว ... มีผลงานการเขียนหนังสือเพื่ออ่านสำหรับเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารมากกว่า 4 เล่ม ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษที่มีความตั้งใจในการสร้างลูกศิษย์ โดยมีแนวคิดในการทำงานที่ว่า "เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารบก ย้อนหลัง 7 ปี l ทดลองเรียนฟรี

เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารบก ย้อนหลัง 7 ปี (พ.ศ. 2551-2557) เฉลยโดย ร.อ.อิศระ เชิดชู (นตท.37 นนอ.44)

โดย เรืออากาศเอก อิศระ เชิดชู
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 2,100 บาท
  สมัครเรียน

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ไม่ว่าผู้สอบจะทำคะแนนวิชาภาคคำนวณอย่างคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเต็ม แต่หากไม่สามารถทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ ก็ถือว่า "ไม่ผ่านการสอบภาควิชาการ" ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 30%

ดังนั้น หลายปีที่ผ่านมา THAI CADET ได้ให้ความสำคัญกับการสอบ "วิชาภาษาอังกฤษ" มากเท่ากับวิชาคำนวณ จึงจัดทำเฉลยข้อสอบเก่า "วิชาภาษาอังกฤษ" โดยเฉลยแบบละเอียดสุด ๆ และเฉลยกันข้อต่อข้อ เพื่อสอนเทคนิคการทำข้อสอบ และชี้แนะแนวทางในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบมากที่สุด

สำหรับคอร์สเรียนออนไลน์นี้ เป็นการเฉลยข้อสอบเก่าวิชาภาษาอังกฤษ เหล่าทหารบก ย้อนหลัง 7 ปี (พ.ศ. 2551-2557) 
(จำนวน 350 ข้อ) เหมาะสำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร, นักเรียนที่เคยสอบแต่ไม่ผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษ 30-40% ของเหล่าต่างๆ, สอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, โรงเรียนช่างฝีมือทหาร, โรงเรียนจ่าอากาศ, เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนของเหล่าทัพอีกด้วย

หมายเหตุ : คอร์สเรียนนี้สามารถดาวน์โหลด "เอกสารประกอบการเรียน" ได้ด้วยด้วยตนเอง / หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างได้ตลอด 24 ชั่วโมง
---
THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193

ทบ.51
เวลา(นาที)
ทบ.51 - เกริ่นนำ FREE 0:50  
ทบ.51 ข้อ 1-5 FREE 8:07  
ทบ.51 ข้อ 6-10 11:39  
ทบ.51 ข้อ 11-15 8:26  
ทบ.51 ข้อ 16-21 15:14  
ทบ.51 ข้อ 22-25 14:03  
ทบ.51 ข้อ 26-30 7:28  
ทบ.51 ข้อ 31-35 5:44  
ทบ.51 ข้อ 36-40 8:48  
ทบ.51 ข้อ 41-45 10:29  
ทบ.51 ข้อ 46-47 5:23  
ทบ.51 ข้อ 48-50 13:54  
ทบ.52
เวลา(นาที)
ทบ.52 - เกริ่นนำ 0:58  
ทบ.52 ข้อ 1-5 10:07  
ทบ.52 ข้อ 6-10 11:07  
ทบ.52 ข้อ 11-15 9:09  
ทบ.52 ข้อ 16-20 12:50  
ทบ.52 ข้อ 21-25 6:46  
ทบ.52 ข้อ 26-30 7:59  
ทบ.52 ข้อ 31-35 7:21  
ทบ.52 ข้อ 36-40 10:39  
ทบ.52 ข้อ 41-46 13:17  
ทบ.52 ข้อ 47-48 6:22  
ทบ.52 ข้อ 49-50 8:31  
ทบ.53
เวลา(นาที)
ทบ.53 - เกริ่นนำ 1:00  
ทบ.53 ข้อ 1-4 11:34  
ทบ.53 ข้อ 5-8 7:04  
ทบ.53 ข้อ 9-12 11:09  
ทบ.53 ข้อ 13-16 12:04  
ทบ.53 ข้อ 17-20 6:19  
ทบ.53 ข้อ 21-25 5:34  
ทบ.53 ข้อ 26-31 6:28  
ทบ.53 ข้อ 32-35 5:46  
ทบ.53 ข้อ 36-41 7:20  
ทบ.53 ข้อ 42-45 4:03  
ทบ.53 ข้อ 46-50 9:05  
ทบ.54
เวลา(นาที)
ทบ.54 - เกริ่นนำ 1:17  
ทบ.54 ข้อ 1 - 5 11:13  
ทบ.54 ข้อ 6-10 9:04  
ทบ.54 ข้อ 11 - 15 10:03  
ทบ.54 ข้อ 16 - 20 6:40  
ทบ.54 ข้อ 21 - 25 7:40  
ทบ.54 ข้อ 26 - 30 6:14  
ทบ.54 ข้อ 31 - 35 5:26  
ทบ.54 ข้อ 36 - 40 10:12  
ทบ.54 ข้อ 41 - 43 7:32  
ทบ.54 ข้อ 44 - 46 6:19  
ทบ.54 ข้อ 47 - 50 9:44  
ทบ.55
เวลา(นาที)
ทบ.55 - เกริ่นนำ 2:09  
ทบ.55 ข้อ 1-5 8:56  
ทบ.55 ข้อ 6-10 7:16  
ทบ.55 ข้อ 11-15 6:34  
ทบ.55 ข้อ 16-20 7:41  
ทบ.55 ข้อ 21-25 6:36  
ทบ.55 ข้อ 26-30 7:29  
ทบ.55 ข้อ 31-36 10:21  
ทบ.55 ข้อ 37-41 10:02  
ทบ.55 ข้อ 42-44 2:46  
ทบ.55 ข้อ 45-47 4:32  
ทบ.55 ข้อ 48-50 11:08  
ทบ.56
เวลา(นาที)
ทบ.56 เกริ่นนำ และข้อ 1-5 8:07  
ทบ.56 ข้อ 6-10 7:53  
ทบ.56 ข้อ 11-15 8:57  
ทบ.56 ข้อ 16-20 7:48  
ทบ.56 ข้อ 21-27 10:23  
ทบ.56 ข้อ 28-32 11:25  
ทบ.56 ข้อ 33-37 12:30  
ทบ.56 ข้อ 38-39 5:52  
ทบ.56 ข้อ 40-42 7:16  
ทบ.56 ข้อ 43-45 5:28  
ทบ.56 ข้อ 46-47 4:55  
ทบ.56 ข้อ 48-50 9:37  
ทบ.57
เวลา(นาที)
ทบ.57 - เกริ่นนำ และข้อ 1-7 12:45  
ทบ.57 อธิบายเพิ่มเติมข้อ 7 และข้อ 8-10 8:24  
ทบ.57 ข้อ 11-13 11:12  
ทบ.57 ข้อ 14-18 13:29  
ทบ.57 ข้อ 19-22 9:09  
ทบ.57 ข้อ 23-26 9:41  
ทบ.57 ข้อ 27-30 9:33  
ทบ.57 ข้อ 31-36 8:23  
ทบ.57 ข้อ 37-38 8:13  
ทบ.57 ข้อ 39-43 12:32  
ทบ.57 ข้อ 44-47 8:56  
ทบ.57 ข้อ 48-50 8:50  
CRMA51-57FULL.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ