ค้นหาคอร์สเรียนพบ 51 คอร์ส
ธุรกิจและการทำงาน
สอนตัดต่อโฆษณา บนมือถือง่ายๆ ด้วยแอพ KineMaster

Producer ยุง

ทีวีโปรดิวเซอร์ GMM Grammy ผมทำงานเบื้องหลังรายการทีวีมากว่า 16 ปี ผมรู้ดีว่า ใครมีสื่ออยู่มือ....คนนั้นชนะ  นี่คือ เหตุผลนึงที่ผมออกมาสอนลูกค้าและลูกศิษย์ให้สามารถทำโฆษณาของตัวเองได้ มันง่ายนะ...ที่จะรับจ้างทำโฆษณาให้ลูกค้าไม่กี่คน แต่ทุกวันนี้มันลำบากมาก....ถ้าลูกค้าอยากให้เราทำ....จนรับไม่ไหว และผมเชื่อว่า การเอาปลามาให้ลูกค้า...เป็นการให้ที่ไม่ยั่งยืน สู้ผมเอาเบ็ดตกปลามาให้ แล้วสอนให้เค้าทำได้เอง...โดยไม่ต้องพึ่งผม....มันย่อมดีกว่า และนี่คือที่มาของการออกมาสอนคนทำโฆษณาออนไลน์ อาชีพใหม่ของผมครับ

คอร์สนี้จะสอนสร้างชิ้นงานโษณาแบบง่ายๆได้ด้วยมือถือของคุณ ถ้าคุณรู้จักใช้สุดยอดเครื่องมือในการโปรโมทเป็น คุณจะสามารถโฆษณาทุกอย่างได้บนโลกนี้

Soft Skill
Business Model Canvas สร้างและทบทวนโมเดลทางธุรกิจใหม่

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Certificated Digital Marketing Course ประสบการณ์ ผู้เขียนบทความวิชาการ ตัวแบบการดำเนินธุรกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยที่ส่งผลต่อการใช้สกุลเงินดิจิทัล (Online Business Model for The Use of Digital Currency) Saint John’s Journal (Journal of Humanities and Society) Vol. 20 No.27 July – December 2017 ISSN 0859-9432 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ชำนาญด้านกลยุทธ์ และวางแผนการทำตลาด อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับภาครัฐ และเอกชน กว่า 20 ปี

ถ้าต้องการ Transformation นี่คือคำตอบ มี workshop พร้อมเทคนิคการเชื่อมโยงแนวคิดการทำธุรกิจ จากตาราง 9 ช่อง ที่คุณอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนถึงเทคนิคการเชื่อมโยงนี้ รวมถึงวิธีการเริ่มต้นการใช้ตาราง 9 ช่อง ที่แท้จริงแล้ว ไม่ได้เริ่มจากช่อง Customer (ลูกค้า)

Soft Skill
SWOT Analysis วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อก้าวสู่ยุคของการปรับตัว

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Certificated Digital Marketing Course ประสบการณ์ ผู้เขียนบทความวิชาการ ตัวแบบการดำเนินธุรกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยที่ส่งผลต่อการใช้สกุลเงินดิจิทัล (Online Business Model for The Use of Digital Currency) Saint John’s Journal (Journal of Humanities and Society) Vol. 20 No.27 July – December 2017 ISSN 0859-9432 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ชำนาญด้านกลยุทธ์ และวางแผนการทำตลาด อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับภาครัฐ และเอกชน กว่า 20 ปี

SWOT เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกของธุรกิจ องค์กร เพื่อการปรับตัว รับกับสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ การแข่งขันรุนแรง การปรับตัวสู่ยุคดิจิตอล การเตรียมปรับตัวสู่ยุคTransformation เป็นต้น

ธุรกิจและการทำงาน
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบเหนือชั้น (Effective Negotiation Skills)

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

วิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในหลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม (Teamwork) การพัฒนาคนด้วยวิธีการโค้ช (Coach) และหลักสูตรด้านการขายและการเจรจาต่อรอง (Sales and Negotiation) ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ประสบการณ์ให้กับลูกค้าทุกรายอย่างเต็มที่และเป็นคนร่าเริงสนุกสนานทำให้บรรยากาศการเรียนรู้มีความเป็นกันเอง เข้าใจง่ายและสามารถนำเครื่องมือแนวคิดความรู้ไปใช้งานได้จริง

ต่อรองให้ได้ราคา เจรจาให้ได้กำไร ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ