ค้นหาคอร์สเรียนพบ 60 คอร์ส
ธุรกิจและการทำงาน
สอนตัดต่อโฆษณา บนมือถือง่ายๆ ด้วยแอพ KineMaster

Producer ยุง

ทีวีโปรดิวเซอร์ GMM Grammy ผมทำงานเบื้องหลังรายการทีวีมากว่า 16 ปี ผมรู้ดีว่า ใครมีสื่ออยู่มือ....คนนั้นชนะ  นี่คือ เหตุผลนึงที่ผมออกมาสอนลูกค้าและลูกศิษย์ให้สามารถทำโฆษณาของตัวเองได้ มันง่ายนะ...ที่จะรับจ้างทำโฆษณาให้ลูกค้าไม่กี่คน แต่ทุกวันนี้มันลำบากมาก....ถ้าลูกค้าอยากให้เราทำ....จนรับไม่ไหว และผมเชื่อว่า การเอาปลามาให้ลูกค้า...เป็นการให้ที่ไม่ยั่งยืน สู้ผมเอาเบ็ดตกปลามาให้ แล้วสอนให้เค้าทำได้เอง...โดยไม่ต้องพึ่งผม....มันย่อมดีกว่า และนี่คือที่มาของการออกมาสอนคนทำโฆษณาออนไลน์ อาชีพใหม่ของผมครับ

คอร์สนี้จะสอนสร้างชิ้นงานโษณาแบบง่ายๆได้ด้วยมือถือของคุณ ถ้าคุณรู้จักใช้สุดยอดเครื่องมือในการโปรโมทเป็น คุณจะสามารถโฆษณาทุกอย่างได้บนโลกนี้

Soft Skill
Business Model Canvas สร้างและทบทวนโมเดลทางธุรกิจใหม่

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Certificated Digital Marketing Course ประสบการณ์ ผู้เขียนบทความวิชาการ ตัวแบบการดำเนินธุรกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยที่ส่งผลต่อการใช้สกุลเงินดิจิทัล (Online Business Model for The Use of Digital Currency) Saint John’s Journal (Journal of Humanities and Society) Vol. 20 No.27 July – December 2017 ISSN 0859-9432 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ชำนาญด้านกลยุทธ์ และวางแผนการทำตลาด อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับภาครัฐ และเอกชน กว่า 20 ปี

ถ้าต้องการ Transformation นี่คือคำตอบ มี workshop พร้อมเทคนิคการเชื่อมโยงแนวคิดการทำธุรกิจ จากตาราง 9 ช่อง ที่คุณอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนถึงเทคนิคการเชื่อมโยงนี้ รวมถึงวิธีการเริ่มต้นการใช้ตาราง 9 ช่อง ที่แท้จริงแล้ว ไม่ได้เริ่มจากช่อง Customer (ลูกค้า)

ธุรกิจและการทำงาน
Yes People คัดสรรคนที่ใช่ให้องค์กร

ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้ชำนาญการงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาองค์กร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Executive Coach, Certified Coach-Napoleon Hill ประสบการณ์ตรงการเป็นผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ พัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทชั้นนำของประเทศมากกว่า 20 ปี

กระบวนการค้นหาคนเก่ง คนดี มีฝีมือ “คนที่ใช่” หรือ “Yes People” เป็นเรื่องที่ใช้ต้นทุนสูง แต่หากองค์กรมีกลยุทธ์ในการสรรหาคัดเลือกคนที่ต้องการและดำเนินปฏิบติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะได้คนที่ใช่แล้ว ยังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาได้มากถึง 70 %

Soft Skill
SWOT Analysis วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อก้าวสู่ยุคของการปรับตัว

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Certificated Digital Marketing Course ประสบการณ์ ผู้เขียนบทความวิชาการ ตัวแบบการดำเนินธุรกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยที่ส่งผลต่อการใช้สกุลเงินดิจิทัล (Online Business Model for The Use of Digital Currency) Saint John’s Journal (Journal of Humanities and Society) Vol. 20 No.27 July – December 2017 ISSN 0859-9432 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ชำนาญด้านกลยุทธ์ และวางแผนการทำตลาด อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับภาครัฐ และเอกชน กว่า 20 ปี

SWOT เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกของธุรกิจ องค์กร เพื่อการปรับตัว รับกับสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ การแข่งขันรุนแรง การปรับตัวสู่ยุคดิจิตอล การเตรียมปรับตัวสู่ยุคTransformation เป็นต้น